Stikkordarkiv: statistikk

Hvordan legge planer for gode skolebibliotek?

Fredag 1.desember var Mari Hopland, Leder i NBF Skole i Trondheim for å holde foredrag for skolebibliotekarene i Trøndelag. Her er presentasjonen som pdf: Hvordan legge planer for gode skolebibliotek Og her kommer en tekstversjon med foredraget og lenker. Så beklager hopp i sammenhengen og halve setninger – teksten er basert på foredragsnotatene og ikke … Fortsett å lese Hvordan legge planer for gode skolebibliotek?

Hvordan bruker videregående skoleelever skolebibliotekene?

Høsten 2016 fikk norske skoleeiere mulighet til å stille sine elever spørsmål om skolebibliotek i elevundersøkelsen. Det var to spørsmål, samlet i tillegg T32, om hvor ofte de bruker skolebiblioteket og hva slags skolebibliotekstilbud de ønsker seg. 226 videregående skoler valgte å ta med spørsmålene om skolebibliotek i sine elevundersøkelser. NBF Skole har fått resultatene … Fortsett å lese Hvordan bruker videregående skoleelever skolebibliotekene?

Hva vet vi om grunnskolebibliotekene i 2017?

Grunnskolene rapporterer årlig inn skolebibliotekstatistikk til Nasjonalbiblioteket, som så publiserer det i en tabell som viser tilvekst og bestand fylkesvis. I grunnskolebibliotekstatistikken fremkommer det også hvor mange skoler som ikke har levert inn statistikk og hvor mange skoler som har oppgitt at de ikke har skolebibliotek. Sist tilgjengelig tall er fra 2015, og viser dette: … Fortsett å lese Hva vet vi om grunnskolebibliotekene i 2017?

Bibliotekstatistikk for kombinasjonsbibliotek

Arbeidsgruppen for revidering av den nasjonale folkebibliotekstatistikken var nylig ute og etterspurte innspill til hvordan kombinasjonsbibliotek best bør rapportere til bibliotekstatistikken for at det skal riktige og sammenlignbare tall både for folkebibliotekvirksomheten og skolebibliotekvirksomheten. Arbeidsgruppen ba om reaksjoner på fire mulige løsninger: 1) Kombinasjonsbibliotek skiller mellom folke- og skolebibliotekdelen. a. Skolebibliotekdelen rapporteres av skolen i eget … Fortsett å lese Bibliotekstatistikk for kombinasjonsbibliotek

Hva skjer med statistikken for skolebibliotek og kombinasjonsbibliotek?

NBF Skole ønsker at bibliotekstatistikken som Nasjonalbiblioteket samler inn årlig skal være et brukbart verktøy for bibliotekutvikling og skoleutvikling. Vi ønsker at tallene skal reflektere faktisk bruk og aktivitet av skolebibliotekene, og være sammenlignbare på tvers av kommuner og fylker. I dag er tallene verken sammenlignbare eller kan brukes som grunnlag for utviklingsarbeid. Vi har … Fortsett å lese Hva skjer med statistikken for skolebibliotek og kombinasjonsbibliotek?

Skolebibliotekstatistikk

Det er godt at bibliotekmiljøet også denne våren bringer opp svakhetene rundt skolebibliotekstatistikken, blant annet på epostlista Biblioteknorge. Argumentene som er lagt fram i ulike mailer på denne listen de siste ukene, er det bred enighet om oss skolebibliotekarer i mellom. Disse er på ulike måter opp gjennom årene også forsøkt formidlet til de rette … Fortsett å lese Skolebibliotekstatistikk

Hva er et skolebibliotek?

Hvert år skal alle skoler levere statistikk for sitt skolebibliotek. Om de har et. For hva er egentlig et skolebibliotek? Holder det med noen hyller med gamle bøker? Eller noen hyller med nye bøker, for den saks skyld? Hva med skolens læreboksamling, kanskje det er en ansatt som har noen timer for å administrere den, … Fortsett å lese Hva er et skolebibliotek?

SAMSTAT møter Nasjonalbiblioteket

SAMSTAT (Samarbeidsutvalget for bibliotekstatistikk) hadde 17. oktober i fjor et møte med Nasjonalbiblioteket. Referat fra møtet er nylig lagt ut på SAMSTATs blogg. SAMSTAT la frem forslag om hvordan den årlige bibliotekstatistikken kan forbedres, bl. a. basert på innspill fra NBF Skole.   Nasjonalbiblioteket begynner på en ny revidering av skjemaet for folkebibliotek til våren. … Fortsett å lese SAMSTAT møter Nasjonalbiblioteket

Kombinasjonsbibliotek og nasjonal bibliotekstatistikk

Kombinasjonsbibliotek er pr. definisjon verken vanlige skolebibliotek eller vanlige folkebibliotek. Kombinasjonsbibliotek bruker de samme lokalene, ansatte og samlinger til å utføre både skolebibliotektjenester rettet mot skoleelever (i noen tilfelle høyere utdanning) og folkebibliotektjenester rettet mot vanlige brukere – med de spesielle utfordringer og muligheter det innebærer. Det bibliotek- og skolesektoren, den enkelte kommune, den enkelte … Fortsett å lese Kombinasjonsbibliotek og nasjonal bibliotekstatistikk

Nye tall om skolebibliotek

Tord Høivik kommenterer i sin blogg om nyeste statitikk for skolebibliotek. Nasjonalbiblioteket har gitt skolebibliotekstatstikken en egen nettside