Stikkordarkiv: skolebibliotek

10 nøkler til leseglede

Skolestart er her og skoleåret planlegges. På Hamarøy sentralskole ble en planleggingsdag brukt til å planlegge leseglede. Skolen har skolebibliotek i et kombinasjonsbibliotek sammen med folkebiblioteket og videregående skolebibliotek. Biblioteksjef Mari Hopland var med på planleggingsdagen i grunnskolen, og delte ut 10 nøkler til leseglede fra boka Skolebiblioteket. Læring og leseglede i grunnskolen av Line … Fortsett å lese 10 nøkler til leseglede

Ja til skolebibliotek – skriv ut din egen plakat

Å satse på skolebibliotek er å satse på skole. Er du enig og vil vise det på din skole? Skriv ut denne plakaten (skolebibliotek-plakat)   Vil du ha en bunke med brosjyrer også? Ta kontakt, så sender vi.          

Skolebibliotek gir kritiske tenkere

“ Å tilegne seg kunnskap i dagens samfunn handler derfor like mye om å filtrere kunnskap som om å samle informasjon. Dette forutsetter kritisk tilnærming til det vi blir presentert for.” Dette innleder Kristin Mile med i sitt innlegg “Kritisk” i Dagsavisen 3.februar. Vi kunne ikke være mer enig. Jo mer informasjon som finnes, jo … Fortsett å lese Skolebibliotek gir kritiske tenkere

Privatskoler skal også ha skolebibliotek

 NBF Skole får av og til meldinger fra elever, foresatte eller ansatte ved skoler som ikke har skolebibliotek. Nå nylig fikk vi en henvendelse angående en privatskole, med spørsmål om hva loven egentlig sier om skolebibliotek. Og om det også gjelder privatskoler. Og svaret er heldigvis greit: Ja – privatskoler skal også ha skolebibliotek. I Opplæringslova … Fortsett å lese Privatskoler skal også ha skolebibliotek

Oppegård kommune vil legge ned skolebibliotekene

Formannskapet i Oppegård kommune skal behandle kommunens handlingsprogram 2015- 2018 onsdag 4.juni. Kommuneledelsen foreslår i handlingsprogrammet å legge ned skolebibliotekene. Sitat Handlingsprogram: Skole er søkt skjermet, og skolenes effektiviseringstiltak på til sammen ca 0,85 mill kr er tatt fra skolebibliotekene. I saksvedlegget presiseres det (vår utheving): 11. Skole: Effektiviseringstiltak, innkjøp av nye bøker til skolebibliotekene … Fortsett å lese Oppegård kommune vil legge ned skolebibliotekene

Hva skjer med statistikken for skolebibliotek og kombinasjonsbibliotek?

NBF Skole ønsker at bibliotekstatistikken som Nasjonalbiblioteket samler inn årlig skal være et brukbart verktøy for bibliotekutvikling og skoleutvikling. Vi ønsker at tallene skal reflektere faktisk bruk og aktivitet av skolebibliotekene, og være sammenlignbare på tvers av kommuner og fylker. I dag er tallene verken sammenlignbare eller kan brukes som grunnlag for utviklingsarbeid. Vi har … Fortsett å lese Hva skjer med statistikken for skolebibliotek og kombinasjonsbibliotek?

Studietilbud for bibliotekarer i videregående skole

Fylkesbibliotekene i Hedmark, Oppland, Buskerud og Akershus har samarbeidet om å kunne tilby et etterutdanningstilbud for bibliotekarer i fylkenes videregående skoler. Utdanningsavdelingene har bidratt med økonomisk støtte. Det er Nyweb som vil være ansvarlige for kurset.  Nyweb er en utdanningsinstans utenfor de tradisjonelle bibliotekutdanningene, og de skal nå gi et tilbud bestående av 2 moduler, hver på … Fortsett å lese Studietilbud for bibliotekarer i videregående skole