Stikkordarkiv: informasjonskompetanse

Skolebibliotek i verdensklasse: Måloppnåelse, leselyst og pedagogisk samarbeid

Rapport fra konferansen Skolbibliotek 2016, Stockholm 23.-24.november. I Sverige arrangeres det hvert år en skolebibliotekkonferanse som er skreddersydd for alle med interesse for skolebibliotek. Konferansen retter seg mot bibliotekarer, lærere og skoleledere og omfatter hele skoleløpet fra grunnskolen til og med videregående opplæring. Konferansier var Sofia Malmberg, som er kjent for mange norske bibliotekarer som forfatteren … Fortsett å lese Skolebibliotek i verdensklasse: Måloppnåelse, leselyst og pedagogisk samarbeid

Om kildebehandling, læreplanmål og eksamensveiledning

Både læreplanen og eksamensveiledninger er upresise i sine formuleringer om kompetansemål og eksamenskrav når det gjelder hvordan det skal refereres til kilder. Formuleringene krever tolkning som innebærer at elevene får ulik veiledning. Kompleksiteten ved arbeid med kilder er undervurdert, og derfor bør formuleringene i disse dokumentene være mer presise. Kompleksiteten er knyttet til tekstforståelse kravet … Fortsett å lese Om kildebehandling, læreplanmål og eksamensveiledning

Endelig: Louise Limberg

Skolbibliotekets roller i förändrade landskap ved Louise Limberg, seniorprofessor i biblioteks- og informasjonsvitenskap ved Høgskolan i Borås Liveblogging fra KRUTT Limberg (….el al) ga ut bok 2013 med tittelen «Skolbibliotekets roller i förändrade landskap» Hva kjennetegner skolebibliotek, og hva består forandringene av? I Sverige – som i Norge – er det store variasjoner mht kvaliteten på skolebibliotekene. … Fortsett å lese Endelig: Louise Limberg

Lin Smith – først ut på KRUTT

The Librarian – the boat-builder who knows which raft is essential to survive in a sea of change ved Lin Smith MCLIP School librarian The Ecclesbourne School Derbyshire UK Chair of the School library Association (UK and Ireland)Liveblogging fra KRUTT – med forbehold om skrivefeil og ufullstendige setninger…. Opptatt av hvordan internett har forandret måten vi … Fortsett å lese Lin Smith – først ut på KRUTT

Informasjonskompetanse i en digital tid

Liveblogging fra Bibliotekkonferansen i nord. Dette arrangementet var i regi av NBF Skole.Bakgrunn: I strategiplan for skolebibliotek i den videregående skolen i Troms 2009-2012 er det blant annet formulert følgende tiltak: Tiltak 7  Felles kompetansehevingstiltak innenfor skolebibliotekområdet for skolebibliotekarer og lærere For å kunne utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena i videregående skole i Troms, må … Fortsett å lese Informasjonskompetanse i en digital tid

Informasjonskompetanse.no

Program for skolebibliotekutvikling ved Universitetet i Agder har lansert et nytt nettsted – Informasjonskompetanse.no. Nettstedet vil samle ressurser, undervisningsopplegg og informasjon om informasjonskompetanse for grunnskole og videregående skole. Informasjonskompetanse.no er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, og er ment for lærere og skolebibliotekarer i grunnskolen og vgs. Kompetansetrappa ser ut som en flott inngangsport for alle … Fortsett å lese Informasjonskompetanse.no

Informasjonskompetanse og læring i bibliotekdidaktisk perspektiv – liveblogging

En lang og kronglete tittel på et flott kurs. Her har det ikke vært mye tid til å reflektere. Det får jeg gjøre senere. Ber om overbærenhet med skrivefeil og ufullstendige setninger. Jeg deler mine notater fra dagen i håp om at noen der ute blir inspirert og forstår hvor viktig kunnskap Ellen Hjortsæter og … Fortsett å lese Informasjonskompetanse og læring i bibliotekdidaktisk perspektiv – liveblogging

Videreutdanning i Sogn og Fjordane

for lærere riktignok, men skolebibliotekarer kan sikkert bli med. Veldig spennende og omfattende om informasjonskompetanse og sosiale medier http://webtenester.blogspot.com/p/informasjonskompetanse.html

PISA-undersøkelsen om Digital lesing

«I tillegg til rene leseferdigheter på skjerm blir elevene testet i hvor gode de er til å navigere mellom ulike sider på internett, hente ut informasjon og vurdere om kildene er troverdige.» skriver Karen Tjernshaugen i Aftenposen. Dette er en spennende undersøkelse for oss som jobber med informasjonskompetanse / digital kompetanse. Gå inn og ta … Fortsett å lese PISA-undersøkelsen om Digital lesing