Stikkordarkiv: bibliotekplaner

Hvordan legge planer for gode skolebibliotek?

Fredag 1.desember var Mari Hopland, Leder i NBF Skole i Trondheim for å holde foredrag for skolebibliotekarene i Trøndelag. Her er presentasjonen som pdf: Hvordan legge planer for gode skolebibliotek Og her kommer en tekstversjon med foredraget og lenker. Så beklager hopp i sammenhengen og halve setninger – teksten er basert på foredragsnotatene og ikke … Fortsett å lese Hvordan legge planer for gode skolebibliotek?

Referater fra årsmøte og medlemsmøte NBF avdeling skole

Referat fra årsmøte i NBF avdeling skole HAMAR 16. 03. 2010 KL. 10.00-11.30 (Bilde: Biblioteket Hamar katedralskole) SAKSLISTE: 1. Innkalling og saksliste godkjent 2. Frøydis Toland ble valgt til møteleder og Åsne Hestnes referent 3. Årsmelding. Åsne Hestnes leste årsmeldingen. Denne ble godkjent. 4. Regnskap. Aud Tåga gikk gjennom regnskapet. Revisjonsberetning delt ut. Regnskap og … Fortsett å lese Referater fra årsmøte og medlemsmøte NBF avdeling skole

Skolebibliotekets plass i fremtidig nasjonal bibliotekplan

Bror v. Krogh, bibliotekar ved Kongsberg videregående skole og leder av fagforum, Buskerud, hadde mandag 26. april et innlegg på BibliotekNorge-lista der han oppfordrer kunnskapsminister, kulturminister og nasjonalbibliotekar til å sørge for at skolebibliotek får en plass i en fremtidig nasjonal bibliotekplan: «Nasjonalbiblioteket kan etter alt å dømme få ansvar for en overordna bibliotekplan for … Fortsett å lese Skolebibliotekets plass i fremtidig nasjonal bibliotekplan