Sjekkliste for et godt skolebibliotek

  1. Strategisk plan

Definer skolebibliotekets rolle i et mål og en handlingsplan som kobles til læreplanen og undervisningsplanene.

  1. Oppdrag

Skolebibliotekansvarlige skal ha et tydelig oppdrag med mandat til å bygge og drive ambisiøs skolebibliotekvirksomhet.

  1. Aktivitet

Skolebiblioteket skal være synlig på hele skolen! Med lesefremmende virksomhet, undervisning i informasjonssøk og kildekritikk, kulturaktiviteter og veiledingstid er skolebiblioteket aktuelt for alle fag.

  1. Samarbeid

Samarbeid mellom skolebibliotekansvarlige og øvrig pedagogisk personale har i alle undersøkelser vist seg å ha stor betydning for elevenes resultater og motivasjon. Sats på å utvikle dette samarbeidet. Sørg for at skolebibliotekansvarlig er delaktig i planlegging og møter i skolens pedagogiske virksomhet.

  1. Dokumentasjon og evaluering

Dokumenter aktivitetene som skjer på skolebiblioteket. Følg opp mål- og handlingsplanen hvert skoleår og evaluer hva som kan utvikle kvaliteten videre.