Hva kan du gjøre – som skoleleder

Alle elever skal ha tilgang til et skolebibliotek. Forskning viser at gode skolebibliotek øker leseferdighetene til elevene, noe som er nøkkelen til å lykkes i skolen. Allikevel har bare 30% av grunnskolene en skolebibliotekplan.

Du som er skoleleder har ansvar for at dine elever har tilgang til skolebibliotek – og du har muligheten til å bruke skolebibliotekene som verktøy for lesing og læring på din skole.

Her  finner du en Sjekkliste for et godt skolebibliotek. Den viser hvordan du med enkle grep kan gjøre skolebiblioteket til en verdifull ressurs på din skole. Vi anbefaler at du starter med å lage en skolebiblioteksplan – hva vil du med skolebiblioteket på din skole?