Hva kan du gjøre – som skolebibliotekansvarlig

Den som er ansvarlig for skolebiblioteket bør sørge for at skolebiblioteket er en naturlig og synlig del av skolens virksomhet.

– Du kan skrive ut brosjyrer med tall som viser hva skolebiblioteket betyr. Disse kan henges opp på biblioteket eller deles ut på personalmøter.

– Hvis skolen din har en plan for skolebiblioteket bør du sørge for at denne blir kjent blant de ansatte, slik at de vet hva de kan bruke skolebiblioteket til. Hvis skolen ikke har en skolebibliotekplan bør du jobbe for at dette skal skje.

– Press på for samarbeid med pedagogisk personale. Lag en oversikt over hva skolebiblioteket kan brukes til, som du gir til rektor.

– Hold presentasjoner om skolebiblioteket på foreldremøter eller andre samlinger, der du forteller om skolebibliotekets arbeid og utfordringer

– Du kan vise potensialet i et godt skolebibliotek gjennom arrangementer, samarbeide med andre skolebibliotek og folkebibliotek og annen synlighet.