Hva kan du gjøre – som politiker

Politikere har et spesielt ansvar. Du skal passe på at elevene får det de har krav på i henhold til lov og forskrifter, men du har også ansvar for at opplæringen gir elevene de beste forutsetninger til å bli gode samfunnsborgere. Skolebibliotek gir bedre lesere og engasjerte, kritisk tenkende unge mennesker.

– Hva sier ditt parti om skole i sitt partiprogram? Vil dere gi elevene de beste muligheter til å lykkes i skolen og livet? Da bør dere satse på lesing, og det kan dere gjøre ved å gi elevene et godt skolebibliotektilbud.

– Som politiker kan du spørre skoleeier hvordan de sikrer elevenes tilgang på skolebibliotek i din kommune. Du kan lese om hva elevene har rett på og hvordan moderne skolebibliotek kan drives.

– Du som er politiker har også ansvar for å bevilge nok penger til skolene, så de har mulighet til å bruke ressurser på lesing og læring i skolebibliotek.