Hva kan du gjøre – som lærer

9 av 10 lærere bruker skolebiblioteket i forberedelse av undervisning, og det er viktig for lærerne at det er et godt skolebibliotek de kan bruke.

– Finn skolens skolebibliotekplan. Bruk denne når du planlegger skoleåret og ditt eget arbeid. Hvis det ikke finnes en skolebibliotekplan bør du etterspørre en slik.

– Inkluder skolebibliotekansvarlig i dine egne planer for elevene. Slik kan skolebibliotekansvarlig forberede seg og finne stoff som passer for det dere arbeider med.

– Undersøk hvilke muligheter du har for samarbeid med biblioteket. Den skolebibliotekansvarlige og du kan ha gjensidig nytte av tett kontakt.

– Vær bevisst på skolebibliotekets potensiale i alt av skolens planleggingsarbeid.