Hva kan du gjøre – som forelder

Flere undersøkelser viser sammenhengen mellom skolebibliotek og skolekvalitet. Som forelder har du også ansvar.

– Aktiviser FAU for skolebibliotek. Du kan lese gode argumenter for skolebibliotek og tallene som viser at et godt skolebibliotek skaper en god skole. Det er rektor på skolen som har ansvaret for et godt skolebibliotek. Du kan også ta kontakt med rektor direkte hvis du har positive eller negative kommentarer til skolebiblioteket.

– Vær bevisst på at skolebiblioteket skal være en integrert del av skolens arbeid. Spør etter skolebiblioteket på foreldremøter eller andre møter med skolen, og be gjerne om omvisning.