Hva kan du gjøre – som elev

Det er elever som først og fremst har nytte av et godt skolebibliotek. Visste du at 72 % av elevene på barne- og ungdomsskolen bruker skolebiblioteket én gang i uken eller oftere?

– Spør elevrådet på skolen din om de arbeider for et godt skolebibliotek.

– Det er rektor på skolen din som har ansvar for at skolebiblioteket er godt. Hvis du har noe du ønsker annerledes kan du be elevrådet ta det opp med ham, eller ta kontakt selv.

– Du kan skrive ut brosjyrer som viser hvor viktig biblioteket er. Disse kan du henge opp på oppslagstavler eller dele ut til medelever.