Hva er et godt skolebibliotek?

Gode skolebibliotek gir bedre lesere, øker læringen og er et viktig pedagogisk verktøy i skolen. Elevene trenger gode skolebibliotek for å nå målene for opplæringa.  Hva kjennetegner et godt skolebibliotek? Hvordan tilfører et godt skolebibliotek merverdi til arbeidet ellers i skolen?

Et godt skolebibliotek

  • er en del av skolens pedagogiske planverk
  • har kvalifisert bibliotekfaglig kompetanse
  • åpent og bemannet i skolens åpningstid
  • er satt i sammenheng med læreplaner
  • er en læringsarena på tvers av fag
  • ligger i egnede lokaler i skolen eller i rimelig avstand fra skolen slik at biblioteket kontinuerlig kan benyttes i elevenes læring
  • inneholder en relevant boksamling innenfor fag- og skjønnlitteratur, digitale verktøy og andre medier
  • formidler litteratur tilpasset elevenes evner og deres måte å lære på, fremme språkutvikling og stimulerer til lesing gjennom å gi elevene gode leseopplevelser

 

Et godt skolebibliotek er satt i sammenheng med læreplaner og en skoleutviklingsplan som en distribuert læringsarena på tvers av fag. Et godt skolebibliotek er en del av skolens pedagogiske planverk og har et tydelig oppdrag i skolen. Et godt skolebibliotek er bemannet med kvalifisert personale og har ressurser til å oppnå disse målene. Skolebibliotekaren har satt av nok timer til å jobbe med skolebiblioteket på skolen og har gjerne både bibliotekfaglig og pedagogisk kompetanse. Skolebiblioteket har i økonomiske rammer som sikrer at elevene har tilgang til en god samling i egnede lokaler.

Vi har utarbeidet en sjekkliste for gode skolebibliotek som kan være til hjelp i å bygge opp et godt skolebibliotek på din skole.

Tilbake til Om skolebibliotek.