Arkiv: Liveblogging

Endelig: Louise Limberg

Skolbibliotekets roller i förändrade landskap ved Louise Limberg, seniorprofessor i biblioteks- og informasjonsvitenskap ved Høgskolan i Borås Liveblogging fra KRUTT Limberg (….el al) ga ut bok 2013 med tittelen «Skolbibliotekets roller i förändrade landskap» Hva kjennetegner skolebibliotek, og hva består forandringene av? I Sverige – som i Norge – er det store variasjoner mht kvaliteten på skolebibliotekene. … Fortsett å lese Endelig: Louise Limberg

Om informasjonskompetanse.no

www.informasjonskompetanse.no ved Siri Ingvaldsen, fylkesbiblioteksjef Sogn og Fjordane.Tidligere faglig leder i Program for skolebibliotekutvikling Liveblogging fra KRUTT Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 40 millioner til prosjekter i grunnskolen Oppbygging av nettressurser for grunnskole og vgs 175 skoler har hatt prosjekt, alle fylker har vært representert I alt 210 utviklingsprosjekt Viktige suksessfaktorer i prosjektene: rektor prosjektleder, hele prosjektgruppa … Fortsett å lese Om informasjonskompetanse.no

Folkeskikk 2.0 og annet digitalt småsnadder

ved Christiane Elisabeth Osestad-Schiz, avdelingsbibliotekar Stavanger katedralskoleLiveblogging fra KRUTT – konferanse for bibliotekarer og skoleledelse i videregående skole Har brukt tid på å finne fram til gode måter å undervise på. Har delt et undervisningsopplegg på informasjonskompetanse.no http://informasjonskompetanse.no/videregaende/slik-har-vi-gjort-det/folkeskikk-2-0/ – opplegget utviklet mens hun jobbet på St. Svithun videregående skole. Innhold i kurset grunnleggende om bruk av pc,lagring, … Fortsett å lese Folkeskikk 2.0 og annet digitalt småsnadder

Skolebiblioteket som organisasjon i skolen

 ved bibliotekar Rigmor Plikk  og rektor Laila Handelsby Røyken vgsLiveblogging fra KRUTT – konferanse om skolebibliotek i videregående skole To damer med lang fartstid i skolen.Viktig utgangspunkt for foredraget: Bibliotekets skal ikke være en egen orgniasjon i organisasjonen. Plikk: Når eleven spør etter en bok bør man (!) i et skolebibliotek ikke først og fremst … Fortsett å lese Skolebiblioteket som organisasjon i skolen

Brukerundersøkelser som styringsverktøy

Brukerundersøkelser som styringsverktøy overfor egen ledelse og for utvikling av biblioteklokalene ved Bente Saxrud, seniorrådgiver, biblioteket Handelshøyskolen BI Liveblogging fra KRUTT mandag 20. januar Innledning: Det arbeidet som gjøres i grunn- og videregående skole for å lære elever det de trenger for å ikke plagiere, er noe av det viktigste vi gjør. Handelshøyskolen BI 14000-21000 sudenter … Fortsett å lese Brukerundersøkelser som styringsverktøy

Lin Smith – først ut på KRUTT

The Librarian – the boat-builder who knows which raft is essential to survive in a sea of change ved Lin Smith MCLIP School librarian The Ecclesbourne School Derbyshire UK Chair of the School library Association (UK and Ireland)Liveblogging fra KRUTT – med forbehold om skrivefeil og ufullstendige setninger…. Opptatt av hvordan internett har forandret måten vi … Fortsett å lese Lin Smith – først ut på KRUTT

Liveblogging fra KRUTT: Konferanse for bibliotekarer og skoleledere i videregående skole

Det begynner å samle seg deltakere fra 4 ulike fylker: Vestfold, Østfold, Buskerud og Akershu. Fylkesbibliotekene har med støtte fra utdanningsavdelingene planlagt et spennende program for dagens konferanseKRUTT Thon hotell Opera, Oslo, 20. januar 2014 #vgskrutt Dagens program: http://buskerud.fylkesbibl.no/wp-content/uploads/2013/10/KRUTT-Program.pdf Jeg vil prøve å legge ut noen bloggposter fortløpende i dag – mye spennende på tapetet!  

Informasjonskompetanse i en digital tid

Liveblogging fra Bibliotekkonferansen i nord. Dette arrangementet var i regi av NBF Skole.Bakgrunn: I strategiplan for skolebibliotek i den videregående skolen i Troms 2009-2012 er det blant annet formulert følgende tiltak: Tiltak 7  Felles kompetansehevingstiltak innenfor skolebibliotekområdet for skolebibliotekarer og lærere For å kunne utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena i videregående skole i Troms, må … Fortsett å lese Informasjonskompetanse i en digital tid

Opphavsrett i digitalt perspektiv – liveblogginnlegg om vanskelige saker….

Liveblogging fra Bibliotekkonferansen i nord. Med forbehold om feil og mangler. Opphavsrett er vanskelige saker….Opphavsrett i digitalt perspektiv ved Espen Søyland Bakjord, juridisk rådgiver NB Hva er opphavsrett? Et juridisk område der man beskytter opphavsmenn av åndsverk Hva er et åndsverk? 1. Man må ha en frembringelse, man må ha skapt noe som har en ytre … Fortsett å lese Opphavsrett i digitalt perspektiv – liveblogginnlegg om vanskelige saker….

Wikier som læringsressurs

NBF Skole er representert på Bibliotekkonferansen i nord i Svolvær. Jeg legger ut notater fra de foredragene jeg rekker, uredigert og uten kommentarer. Her gjelder det å samle seg kunnskap fra flinke folk.Hilde Brox, stipendiat ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø Kjennetegn ved wiki flat struktur – alle kan legge til, endre … Fortsett å lese Wikier som læringsressurs