Arkiv: Kommentarer

Sats på lesing og bruk skolebiblioteket som en ressurs!  

Svar til rektor ved Haugaland videregående skole  Norsk bibliotekforening skole mener ikke at det er en selvmotsigelse at Haugaland skole har mottatt Lesepris! Skolen har gjort et flott arbeid med satsing på lesing og fortjener pris for det. Vi er også glad for å høre at leseprosjektet skal videreføres til neste skoleår. I vårt leserbrev … Fortsett å lese Sats på lesing og bruk skolebiblioteket som en ressurs!  

Skolebibliotek gir kritiske tenkere

“ Å tilegne seg kunnskap i dagens samfunn handler derfor like mye om å filtrere kunnskap som om å samle informasjon. Dette forutsetter kritisk tilnærming til det vi blir presentert for.” Dette innleder Kristin Mile med i sitt innlegg “Kritisk” i Dagsavisen 3.februar. Vi kunne ikke være mer enig. Jo mer informasjon som finnes, jo … Fortsett å lese Skolebibliotek gir kritiske tenkere

Ja til lesesatsing i Båtsfjord!

Åpent brev til ordfører, politikere og rådmann i Båtsfjord kommune Brevet sendes også til avisen Finnmarken Alta 12.12.2014 Ja til lesesatsing i Båtsfjord! Norsk Bibliotekforening (NBF) er gjort kjent med at det i rådmannens forslag til budsjett for 2015 foreslås at mediateket på Båtsfjord skole avvikles. Skolen skal ikke lenger kjøpe inn bøker til skolebiblioteket … Fortsett å lese Ja til lesesatsing i Båtsfjord!

Ja til skolebibliotek i Oppegård!

Oppegård kommune vil legge ned skolebibliotekene. Det vil ramme elevene og gå ut over leseferdighetene. Vær heller stolte av et solid og godt tilbud og sats videre på skolebibliotekene i Oppegård. Nylig jublet kommunalsjef Jorunn Almaas og rektor Rune Solberg ved Tårnåsen skole over at kommunen er nr. 2 i landet på grunnskole på Kommunebarometeret. Det … Fortsett å lese Ja til skolebibliotek i Oppegård!

Privatskoler skal også ha skolebibliotek

 NBF Skole får av og til meldinger fra elever, foresatte eller ansatte ved skoler som ikke har skolebibliotek. Nå nylig fikk vi en henvendelse angående en privatskole, med spørsmål om hva loven egentlig sier om skolebibliotek. Og om det også gjelder privatskoler. Og svaret er heldigvis greit: Ja – privatskoler skal også ha skolebibliotek. I Opplæringslova … Fortsett å lese Privatskoler skal også ha skolebibliotek

Bibliotekstatistikk for kombinasjonsbibliotek

Arbeidsgruppen for revidering av den nasjonale folkebibliotekstatistikken var nylig ute og etterspurte innspill til hvordan kombinasjonsbibliotek best bør rapportere til bibliotekstatistikken for at det skal riktige og sammenlignbare tall både for folkebibliotekvirksomheten og skolebibliotekvirksomheten. Arbeidsgruppen ba om reaksjoner på fire mulige løsninger: 1) Kombinasjonsbibliotek skiller mellom folke- og skolebibliotekdelen. a. Skolebibliotekdelen rapporteres av skolen i eget … Fortsett å lese Bibliotekstatistikk for kombinasjonsbibliotek

Hva skjer med Program for skolebibliotekutvikling?

Norsk bibliotekforening og NBF Skole har sendt en henvendelse til Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen hvor vi spør hva som skjer med Program for skolebibliotekutvikling. Hvis du også lurer på hvordan Kunnskapsdepartementet jobber med skolebibliotekutvikling og om – eller i hvilken form – Program for Skolebibliotekutvikling skal videreføres, send ditt spørsmål til Kunnskapsministeren. Her er vårt … Fortsett å lese Hva skjer med Program for skolebibliotekutvikling?

Ja til skolebibliotek i Oppegård

Det er startet et opprop for skolebibliotekene i Oppegård – skriv under og oppfordre politikerne i Oppegård til å stemme mot rådmannens kuttforslag og legge en langsiktig plan for styrking av skolebibliotekene i Oppegård. I oppropet står det: «16. juni skal kommunestyret i Oppegård ta stilling til rådmannens forslag om å stoppe alt innkjøp av nye … Fortsett å lese Ja til skolebibliotek i Oppegård

Oppegård kommune vil legge ned skolebibliotekene

Formannskapet i Oppegård kommune skal behandle kommunens handlingsprogram 2015- 2018 onsdag 4.juni. Kommuneledelsen foreslår i handlingsprogrammet å legge ned skolebibliotekene. Sitat Handlingsprogram: Skole er søkt skjermet, og skolenes effektiviseringstiltak på til sammen ca 0,85 mill kr er tatt fra skolebibliotekene. I saksvedlegget presiseres det (vår utheving): 11. Skole: Effektiviseringstiltak, innkjøp av nye bøker til skolebibliotekene … Fortsett å lese Oppegård kommune vil legge ned skolebibliotekene