Arkiv: Kommentarer

Hvordan legge planer for gode skolebibliotek?

Fredag 1.desember var Mari Hopland, Leder i NBF Skole i Trondheim for å holde foredrag for skolebibliotekarene i Trøndelag. Her er presentasjonen som pdf: Hvordan legge planer for gode skolebibliotek Og her kommer en tekstversjon med foredraget og lenker. Så beklager hopp i sammenhengen og halve setninger – teksten er basert på foredragsnotatene og ikke … Fortsett å lese Hvordan legge planer for gode skolebibliotek?

Hvordan bruker videregående skoleelever skolebibliotekene?

Høsten 2016 fikk norske skoleeiere mulighet til å stille sine elever spørsmål om skolebibliotek i elevundersøkelsen. Det var to spørsmål, samlet i tillegg T32, om hvor ofte de bruker skolebiblioteket og hva slags skolebibliotekstilbud de ønsker seg. 226 videregående skoler valgte å ta med spørsmålene om skolebibliotek i sine elevundersøkelser. NBF Skole har fått resultatene … Fortsett å lese Hvordan bruker videregående skoleelever skolebibliotekene?

Betydning av lesing – fra barnehage til universitet

25.april 2017 holdt professor Thomas Nordahl fra Høgskolen i Innlandet foredraget Betydning av lesing – fra barnehage til universitet på Nordnorsk skolebibliotekseminar 2017. Presentasjonen fra foredraget kan du laste ned her: Betydning av lesing.Bodø.25.04.17 Var du usikker på om det er viktig at ungene mestrer lesingen tidlig? Vel – den usikkerheten forsvant etter å ha hørt Nordahl snakke … Fortsett å lese Betydning av lesing – fra barnehage til universitet

Hva vet vi om grunnskolebibliotekene i 2017?

Grunnskolene rapporterer årlig inn skolebibliotekstatistikk til Nasjonalbiblioteket, som så publiserer det i en tabell som viser tilvekst og bestand fylkesvis. I grunnskolebibliotekstatistikken fremkommer det også hvor mange skoler som ikke har levert inn statistikk og hvor mange skoler som har oppgitt at de ikke har skolebibliotek. Sist tilgjengelig tall er fra 2015, og viser dette: … Fortsett å lese Hva vet vi om grunnskolebibliotekene i 2017?

Danmark: Skolebibliotekene ble pædagogiske læringscentre

I 2014 forsvant ordet ”skolebibliotek” fra dansk folkeskolelov. Nå kalles det for ”pædagogisk læringscenter”. Læringssentrene skal utvikle og støtte aktiviteter til undervisningen, og de skal støtte og inspirere skolens ansatte. Pedagogiske læringssentre skal også ta aktivt del i skolens pedagogiske utviklingsarbeid, være en samarbeidspartner til ledelsen, ha oversikt over læremidler og læreressurser, være oppdatert på … Fortsett å lese Danmark: Skolebibliotekene ble pædagogiske læringscentre

Svenskene får 15 mill til skolebibliotek – hva gjør den norske regjeringen?

Den svenske regjeringen gir 15 millioner kroner til å øke bemanningen i svenske skolebibliotek i 2016, med løfte om 30 millioner for 2017. Målet er å øke skolebibliotekenes muligheter til å støtte elevenes læring, stimulere til leselyst og fremme språkutvikling. Bibliotekarforbundet spør om dette er veien å gå for regjeringa i Norge? 15.000.000 kroner til … Fortsett å lese Svenskene får 15 mill til skolebibliotek – hva gjør den norske regjeringen?

Skolebibliotekaren som medpedagog – og happenings som arbeidsmetode.

Det skrives ikke mange bøker om skolebibliotek. Skolebibliotekvirksomhet får sjelden plass i fagbøker for skolen. Vi som er opptatt av og jobber med lesing, læring og skolebibliotek er vant til å “lese oss inn i” planer, artikler og bøker som angår skolen. NBF Skole deltok i fjor på den svenske konferansen “Skolbibliotek 2014”. Der møtte … Fortsett å lese Skolebibliotekaren som medpedagog – og happenings som arbeidsmetode.

Satsing på skulebibliotek er satsing på skule

26. august vert Nasjonal bibliotekdag arrangert over heile landet. Skulen har nett starta og elevar over heile landet møter sitt skulebibliotek. NBF skule vonar dei møter gode skulebibliotek og at engasjerte skulebibliotekarar er til stades for å ta imot dei. Nasjonal bibliotekdag er ei initiativ for å vise fram alle slags bibliotek. NBF skule vil … Fortsett å lese Satsing på skulebibliotek er satsing på skule

Vern om viktig verktøy

Rogaland fylkeskommune skal spare penger i videregående skole. Det er ikke lett, det er antagelig ingen steder de pengene enkelt kan spares inn. Men vi håper politikerne i Opplæringsutvalget hører på sine skolebibliotekarer når de skal diskutere sparetiltakene i vgs på tirsdag.  NBF Rogaland og NBF Skole har derfor sendt leserinnlegg til lokale aviser. Stavanger … Fortsett å lese Vern om viktig verktøy