Referat fra styremøte 7.februar 2020

Telefonmøte i Teams

kl. 08:30 – 09.30

Møteleder: Mari Hopland

Referent: Ingrid Svennevig Hagen

1. Godkjenne referat fra styremøte 2.12.2019.

Møtereferat godkjent.

2. Årsmøtet i NBF skole, torsdag 19. mars, kl. 17.15

Innkalling til årsmøtet blir sendt til våre medlemmer innen 19. februar.

3. Handlingsplan 2020–2022

Styret jobber med handlingsplanen, frist 2. mars.

4. Bibliotekmøtet

Nesten hele styret deltar på bibliotekmøtet, vårt parallellseminar og årsmøtet til NBF skole.

5. Parallellseminar på det 77. norske bibliotekmøte i Haugesund.

NBF skole arrangerer parallellseminaret Står velmenende folkebibliotekarer i veien for skolebibliotekutvikling? 

Torsdag 19. mars, kl. 14:45–15:45

NBF Skole inviterer til debatt om samarbeidet mellom folkebibliotek og skoler. Står folkebibliotekenes velmenende tilbud om lesestimulerende aktiviteter til skolene i veien for skolenes egen skolebibliotekutvikling? Hvordan kan vi i så fall gjenkjenne når det skjer? Og hva kan vi gjøre for at folkebibliotek og skoler samarbeider på en likeverdig måte?

I panelet:

Hilde Ljødal, Nasjonalbiblioteket

Cathrine Bergan, Utdanningsetaten i Oslo kommune

Anne Torill Stensberg, Sølvberget bibliotek og kulturhus

Debattleder: Mari Hopland, NBF Skole

Styret har fordelt oppgaver til arrangementet.

6. Opplæringsloven er på høring

Det nye styret må følge med og svare på høringen. Aksjon skolebibliotek er også på saken.

7. Eventuelt

Medlemmer i spesialgruppa NBF skole

Medlemstallet er stigende, men samtidig en del frafall pga. manglende innbetalt kontingent. Diskusjon i styremøtet om forskjellen på utvalg og medlemsgrupper i NBF, og hva som er mest hensiktsmessig og forståelig.