Innkalling til årsmøte

Det innkalles med dette til årsmøte for Norsk Bibliotekforening, avd. skole torsdag 19. mars 2020 kl. 17.15. til 18.15.

Møtet finner sted på Scandic Maritim Hotel i Haugesund, møterom Finnøy.

Foreløpig dagsorden:

Konstituering av årsmøtet.
Valg av møteleder og referent.
Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Styrets beretning mars 2018 – februar 2020.
Revidert regnskap for mars 2018 – februar 2020.
Budsjett for perioden 2020-2022.
Forslag til virkeplan for perioden 2020 – 2022.
Innkomne saker .
Forslag til årsmøtet må meldes til styreleder Mari Hopland, kontaktnbfskole@gmail.com, før 1.mars 2020. Sakspapirer publiseres på vår nettside skole.norskbibliotekforening.no, 2 uker før møtet.
Valg

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
styret i NBF Skole