Månedlige arkiver: februar 2020

Skolebibliotek kan forsvinne fra opplæringsloven

Ny opplæringslov ( NOU 2019 : 23 Ny opplæringslov ) foreslår å fjerne begrepet skolebibliotek fra lovteksten, og å gi kommunene frihet til å organisere bibliotektjenestene som de ønsker. NBF Skole leser lovforslaget som et sterkt signal om at Opplæringslovutvalget ikke anser skolebibliotek som en del av skolenes pedagogiske arbeid eller som en rettighet for elevene.   … Fortsett å lese Skolebibliotek kan forsvinne fra opplæringsloven

Innkalling til årsmøte

Det innkalles med dette til årsmøte for Norsk Bibliotekforening, avd. skole torsdag 19. mars 2020 kl. 17.15. til 18.15. Møtet finner sted på Scandic Maritim Hotel i Haugesund, møterom Finnøy. Foreløpig dagsorden: Konstituering av årsmøtet. Valg av møteleder og referent. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Styrets beretning mars 2018 – februar 2020. Revidert regnskap for … Fortsett å lese Innkalling til årsmøte

Referat fra styremøte 7.februar 2020

Telefonmøte i Teams kl. 08:30 – 09.30 Møteleder: Mari Hopland Referent: Ingrid Svennevig Hagen 1. Godkjenne referat fra styremøte 2.12.2019. Møtereferat godkjent. 2. Årsmøtet i NBF skole, torsdag 19. mars, kl. 17.15 Innkalling til årsmøtet blir sendt til våre medlemmer innen 19. februar. 3. Handlingsplan 2020–2022 Styret jobber med handlingsplanen, frist 2. mars. 4. Bibliotekmøtet … Fortsett å lese Referat fra styremøte 7.februar 2020