Referat fra styremøte 2.desember 2019

Digitalt møte kl14.30 – 15.30. Tilstede: Hans-Petter Storemyr, Arne-Harald Steilbu, Mari Hopland, Anne Brit Ingholm, Veronica Mørch.

Forfall: Ingrid Svennevig Hagen, Line Hansen Hjellup.

Referent: Mari Hopland

Saker

  1. Godkjent referat fra styremøtet 10.9.2019

2. Årsmøte avholdes i Haugesund torsdag 19.mars kl17.15.

  • Valg 2020

Valgkomitéen innstiller 9 kandidater til årsmøtet, pluss revisor.

Årsmøtet velger 1 Leder, 5 Styremedlemmer, 3 Varamedlemmer, 1 Revisor

Valgkomiteen har forespurt revisor, som har takket ja til å revidere en periode til.

Årsberetning. Årsberetning til årsmøtet er fortellingen om hva vi har gjort fra mars 2018 – mars 2020, med regnskap for 2018 og 2019. Mari og Ingrid skriver.

Landsmøteberetning må sendes sekretariatet. Frist for landsmøteberetningen er 25.januar.

  1. Bibliotekmøtet – Deltagelse

Vi ønsker at alle som velges som faste styremedlemmer får anledning til å delta på bibliotekmøtet i Haugesund torsdag 19.mars.

Arne-Harald starter å regne på hvor mye det vil koste for hver enkelt, alle undersøker om de kan få noe dekket av arbeidsgiver/stipend. Årsmøte, 1 dags deltakelse på bibliotekmøtet og reise og en overnatting er utgangspunktet.

  1. Parallellseminar på bibliotekmøtet

Tittel: -Står velmenende folkebibliotekarer i veien for skolebibliotekutvikling?

Tekst: NBF Skole inviterer til debatt om samarbeidet mellom folkebibliotek og skoler. Står folkebibliotekenes velmenende tilbud om lesestimulerende aktiviteter til skolene i veien for skolenes egen skolebibliotekutvikling? Hvordan kan vi i så fall gjenkjenne når det skjer? Og hva kan vi gjøre for at folkebibliotek og skoler samarbeider på en likeverdig måte?

Vi lager en arbeidsgruppe som starter å finne gode debattanter og møteleder, opptatt av at dette er et spørsmål det er reell uenighet og ingen fasitsvar på.

  1. Nettside

Avtalte på sist styremøte at alle i styret skulle skrive et innlegg om et spesifikt tema før jul. Gode innlegg og god arbeidsform. Resten av innleggene kommer på nyåret.

  1. Internasjonalt arbeid

Reisebrev fra IASL og IFLA delt på nettsiden. Opplevdes nyttig og viktig å delta i internasjonalt arbeid, Norge bør kunne være foregangsland i skolebibliotek-verden. Ønsker å melde NBF Skole inn i IASL, Hans-Petter klargjør for det. Ønske om nordisk konferanse for skolebibliotek – vi har mye å lære av hverandre og kjenner for dårlig til våre naboland. Mulighet for handlingsplan 2020-2022.

  1. Handlingsplan 2020-2022

Vi jobber med å revidere handlingsplan fra 2018-2020. Noen punkter er vi ferdige med, noen jobber vi videre med og kanskje vi trenger noen helt nye og. Formål fortsatt å jobbe for at alle elever har gode skolebibliotek. Konferanser og internasjonalt arbeid må med.

  1. Budsjett 2020

Arne Harald la fram budsjett-forslag. Vi budsjetterer med skolebibliotekseminar og merforbruk. Budsjettet må være åpent for forandring etter årsmøtet og valg av nytt styre i mars 2020.

  1. Møteplan 2020

Telefonmøte tidlig februar for å klargjøre handlingsplan og årsmøtepapirer.

  1. Eventuelt

Vi må etterspørre skolebibliotekstatistikk fra Udir og Nasjonalbiblioteket.