Sommerles og andre digitale lesekampanjer

Styremedlemmene i NBF skole skriver om erfaringer fra sin egen bibliotekhverdag. Her kommer et innlegg fra Arne-Harald Steilbu ved Lenvik bibliotek.


Og vinneren er… KAJA!

Vi er på Sommerlesfest på Lenvik bibliotek, og har akkurat trukket en eksklusiv premie. Premien er å bli tatt bilde av sammen med forfatter Mari Moen Holsve, og så få en signert versjon av bildet trykket på ei t-skjorte. Kaja er den heldige – av de 90 fremmøtte – som vinner!

I sommer var Lenvik bibliotek med på Sommerles for fjerde gang. Deltagelsen på kampanjen har økt jevnt og trutt fra litt over 100 deltakere første året til over 400 nå i sommer. Deltagelsen var veldig jevnt fordelt fra 2. til 7. trinn og det var nesten like mange gutter som jenter med. Vi har opplevd mange engasjerte foreldre og barn i løpet av sommeren og jeg har rett som det er opplevd at barn har tatt kontakt ute «på byen» for å snakke om at de er med på Sommerles. Det har rett og slett vært gøy å oppleve hvordan lesekampanjen engasjerer.

Enda bedre blir det når de første små dryppene fra forsking omkring Sommerles publiseres. I Bedre skole nr. 2, 2019, er det en artikkel om Sommerles. I artikkelen har Lidun Hareide og Silje Ims Lied gjennomført en undersøkelse som viser at barn som deltar på Sommerles taper lite lesekompetanse i løpet av sommeren. Dette i motsetning til de barna som ikke har deltatt på Sommerles. De taper mye mer lesekompetanse i løpet av sommeren. I fortsettelsen vil det være veldig spennende å se resultatene av forskingen som nå pågår knyttet til Sommerles!

Sommerles er en digital lesekampanje der folkebibliotekene har ansvaret. Det eneste skolene og lærerne trenger å gjøre er å oppmuntre barna til å bli med. Hva med andre digitale lesekampanjer? Foreningen !les har f.eks. utviklet flere veldig gode kampanjer. Bokhandlerkjeden Norli har også laget en veldig god lesekonkurranse som ligner mye på Sommerles. Felles for disse er det at de gir lærerne et mye større ansvar i forhold til både påmelding og oppfølging underveis. Kampanjene og konkurransene er helt avhengig av at lærerne ser nytten av dem og har overskudd og lyst til å gjennomføre.

Her i Lenvik har vi i høst oppfordret skolene til å være med på Norli Junior sin lesekonkurranse. Jeg har besøkt rektornettverk, vært på fellessamlinger på skoler, laget egen film på youtube, hjulpet til med å lage brukere i BookBites og ordnet med fine, lokale premier. Til sammen 18 klasser har blitt med (mot 1 i fjor) og det er vi ganske godt fornøyd med. Det vi ser er at på skoler der rektor er mer enn vanlig positiv, melder mange klasser seg på. Lærere på disse skolene melder tilbake om stort leseengasjement blant elevene.

Utfordringen er at det er opp til rektorer og lærere å avgjøre – fra år til år – om de vil være med på digitale lesekampanjer. Det blir for tilfeldig og på en måte urettferdig ovenfor de som ikke får være med.
Vår erfaring er at lesekampanjer og lesekonkurranser av typen Sommerles og Norli Junior bidrar til leseengasjement, både for de lesesterke og de lesesvake. For at de skal gi best mulig effekt for barna må de integreres i skolenes opplegg omkring leseopplæringen. Når det skjer blir det ikke tilfeldig om barna får dra nytte av de gode tilbudene som finnes. Da blir de digitale lesekampanjene en integrert del av skolens oppdrag.

Jeg er tilbake på biblioteket på Finnsnes. En fremmedspråklig mor kommer bort til meg og sier at hun vil låne 10 bøker til sine to barn. Hun forteller at begge barna er med på Norli Junior sin lesekonkurranse gjennom skolen og at de trenger bøker som de kan lese. Jeg kjenner at jeg blir glad og hjelper henne med å finne bøker som hun er fornøyd med. Etter at hun har gått tenker jeg at det er nok på grunn av lesekonkurransen at det er så lite bøker inne på biblioteket for tiden. Bøkene er der de skal være, i hendene på ivrige lesere som koser seg med det de leser!

Arne-Harald Steilbu, Lenvik bibliotek