Skolebibliotekkonferansen 2019 – en oppsummering

Oppsummering av Skolebibliotekseminar 2019, skrevet av Arne-Harald Steilbu, Lenvik bibliotek og NBF Skole.

Tema: Tverrfaglig samarbeid om lesing i møte med fagfornyelsen

Line Hansen Hjellup, nestleder NBF Skole og Ingeborg Fredwall fra skolebibliotekarutdanningen ved Universitetet i Agder ønsket velkommen til Skolebibliotekkonferansen 2019.

Årets seminar var et samarbeid mellom NBF Skole, Universitetet i Agder, Kristiansand kommune og fylkesbibliotekene i Aust- og Vest-Agder. 

Seminaret ble gjennomført på en utmerket måte av vertskapet på UiA og både podkaster og presentasjoner fra foredragene er nå tilgjengelig.

Under følger en kort beskrivelse av de ulike foredragene med lenker til podkast og presentasjoner fra skolebibliotek.no.

Det var der jeg begynte å like å lese
Anne Skaret
, førsteamanuensis Høgskolen innlandet, hadde i sitt foredrag fokus på hvordan skolebiblioteket er utformet som rom. Gjennom et toårig forskningsprosjekt ved Norsk barnebokinstitutt hadde hun forsket på hvordan utformingen av biblioteket påvirket biblioteket som formidlingsarena. En suksessfaktor i denne sammenheng er når bibliotekrommet oppleves som et godt sted å være. 

Presentsjonen – Det var der jeg begynte å like å lese, Anne Skaret.pptx

Partnerskap mellom lærere og skolebibliotekar
Thomas Eri,
førsteamanuensis OsloMet, snakket om samarbeid mellom lærere og skolebibliotekarer. Han kom inn på systemiske grunner til at dette samarbeidet langt fra er optimalt i dag, og han så på forutsetninger som må være på plass for at samarbeidet skal bli godt.
Når forutsetningene er på plass viser det seg at partnerskap mellom lærer og skolebibliotekar har positiv effekt på elevenes leseferdigheter og leseengasjement.

Podkast Parnerskap mellom lærere og skolebibliotekarer, Thomas Eri (37 min)

Presentasjon Partnerskap mellom lærere og skolebibliotekarer, Thomas Eri. pptx

Leselyst på boks!
Line Hansen Hjellup,
skolebibliotekar Spangereid skole og med i styret for NBF Skole, videreutvikler stadig Spangereid skole sinemåter å kombinere leseengasjement og leseferdighet. Siste skudd på stammen er «Leselyst på boks» som handler om tidlig innsats og hvordan nå de som begynner å henge etter i forhold til lesing (fra 1. til 7. trinn). Boksene er bygget opp omkring serier og figurer fra litteraturen og brukes i et pedagogisk opplegg i samarbeid mellom folkebiblioteket, skolebiblioteket og skolen.

Podkast Leselyst på boks! Line Hansen Hjellup, 25 min

Presentasjon Leselyst på boks! Line Hansen Hjellup.pptx

Hva er Fagfornyelsen, og hva kan skolebiblioteket bidra med?
Christian Bjerke
, førstelektor Høgskolen i Østfold, har i mange år vært leder for arbeidet med å revidere/fornye fagplanen i norsk. Ifølge ham er det tre stikkord som kan trekkes fram som begrunnelse for fagfornyelsen, nemlig relevans, dybdelæring og sammenheng i og mellom fag. Alle disse tre kan man relatere til bruk av skolebiblioteket! I foredraget ble det videre gitt en presentasjon av hvordan fagplanen er bygd opp og hvordan man kan relatere innholdet i fagplanen til bruk av skolebiblioteket, f.eks. i forhold til det som står om folkehelse og livsmestring.

Podkast Hva er fagfornyelsen og hva kan skolebiblioteket bidra med? Christian Bjerke, 35 min.

Presentasjon Hva er fagfornyelsen og hva kan skolebiblioteket bidra med? Christian Bjerke.pdf

Verdier i Anne-Cath. Vestlys barnebøker
Agnes-Margrethe Bjorvand,
universitetslektor Universitetet i Agder, tok oss med inn i Anne-Cath. Vestlys verden. Hun var på mange måter forut for sin tid og formidlet klare verdier gjennom sine bøker. Hun er også aktuell fordi vi trenger å hvite hvor vi kommer fra for å kunne takle vår nåtid og fremtid. 

Podkast Verdier i Anne-Cath.Vestlys barnebøker, Agnes-Margrethe Bjorvand, 26 min.

Hva rører seg på skolebibliotekfeltet nasjonalt?

Om Aksjon skolebibliotek. Ann Berit Hulthin, Aksjon skolebibliotek og generalsekretær i NBF, orienterte om hva/hvem Aksjon skolebibliotek er og hva som har blitt gjort mens aksjonen har pågått. Det var bl.a. interessant å høre hvordan aksjonen kom i gang etter uformelle samtaler i forbindelse med Arendalsuka i 2016.

Podkast Om Aksjon skolebibliotek, Ann Berit Hulthin, 15 min.

Presentasjon Om Aksjon skolebibliotek, Ann Berit Hulthin, pptx

Anne Kristine Larsen, Utdanningsdirektoratet, tok for seg noen trender sett fra Udir sitt ståsted. Hun var bl.a. innom fagfornyelsen og regjeringens nye bibliotekstrategi (2020-2023). I forbindelse med fagfornyelsen ble ord som dybdelæring, reflekterende og sammenheng trukket fram. Alle ord som har noe med bibliotek å gjøre. Ellers så var det tankevekkende at en så stor del av de som jobber med skolebibliotek ikke har noen bibliotekfaglig ballast (59%).

Podkast Hva rører seg på skolebibliotekfeltet nasjonalt, Anne Kristine Larsen, 17 min.

Presentasjon Hva rører seg på skolebibliotekfeltet nasjonalt, Anne Kristine Larsen.pptx

Fullsatt sal med 300 deltakere under Skolebibliotekkonferansen 2019.

Skolebiblioteket i fremtidens digitale skole

Samtale med følgende deltagere:

Thomas Eri, førsteamanuensis Oslo Met

Kristin Eidet Robstad, direktør for oppvekst og læring i nye Kristiansand kommune

Hege Ose, rektor Karuss skole

Stig Elvis Furset, fylkesbiblioteket i Buskerud 

Ingeborg Fredwall ledet en debatt som var morsom å høre på. Det ble bl.a. samtalt om skolebibliotekets plass i fremtidens skole, om å synliggjøre skolebiblioteket som ressurs, utfordringen med store ulikheter mellom skolebibliotek og hva skjermlesing betyr i forhold til dybdelæring.
En brannfakkel, som ble kastet ut av Stig Elvis, var at folkebibliotekene burde stenge igjen krana og tvinge skolene til å ta et større ansvar for egne elevers.

Podkast Skolebiblioteket i fremtidens digitale skole – felles samtale, 45 min.

Gutter, gaming og lesing
Lisbeth M. Brevik,
førsteamanuensis Universitetet i Oslo, fortalte om det hun har funnet ut gjennom sin forsking omkring sammenhengen mellom gutter, gaming og lesing (på engelsk). Ett av hennes interessante funn er at det er mye mindre forskjell på gutter og jenter når de leser på engelsk enn når de leser på norsk. En viktig årsak til dette er at guttene lærer mye engelsk gjennom å game og å lese for å bli bedre gamere. Ett spørsmål som man kan tenke over blir da: Hvordan formidle litteratur til disse ungdommene? Mer aktuell faglitteratur på engelsk kan være en vei å gå, bøker og tegneserier med spillrelatert innhold en annen vei. Uansett er det viktig å spørre ungdommene!

Podkast Gutter, gaming og lesing, Lisbeth M. Brevik, 50 min.

https://lh6.googleusercontent.com/OVdcbuNDPjh0dCa6__8odTsw-KPNb670ndtD99l584bKS-eQ_cqkoudZ21jFc8VxBs_pA67ryEy9GS5PEAbl8mi2pXWWyp2h_mEMeIZufoJtjUVRCWWT9FDSG3G0jVlcjYTd3mNI
Leder i NBF Skole, Mari Hopland, takker for en flott konferanse.

Til slutt
Vi vil takke alle foredragsholderne for gode, engasjerende og relevante innlegg. Og en stor takk til alle som deltok! Skolebibliotekkonferansen 2019 er det femte til nå og fortsetter deltagelsen å øke slik den har gjort til nå blir det veldig mange på neste seminar! 

Styret i NBF Skole planlegger et skolebibliotekseminar i 2020, antageligvis med videregående skole som målgruppe. Ta gjerne kontakt om du har innspill eller idéer til hvordan vi kan jobbe videre med å øke kunnskapen om og kunnskapen i skolebibliotekene i Norge. Kontaktadressen vår er kontaktnbfskole@gmail.com.