Reisebrev fra Dubrovnik

Styret i NBF skole sendte i forrige uke tre medlemmer til International Association of School Librarianship-konferansen i Dubrovnik. Her kommer et reisebrev som forsøker å gi et inntrykk av hvordan Hans-Petter, Arne-Harald og Ingrid hadde det på tur.

Tirsdag 22.oktober

Vi ankom konferansehotellet fra flyplassen fem minutter for sent til lunsj og ble kastet ut i «the world of school libraries», en kort presentasjon av alle de ni regionene som er representert i IASL. International Association for School Librarianship er en global medlemsorganisasjon som jobber for å utvikle og fremme skolebibliotek – på en måte et NBF skole i verdenssammenheng. Vi ble raskt delt inn i våre respektive regioner for å bli bedre kjent med hverandre.

Arne-Harald forteller om Aksjon skolebibliotek for bibliotekarer fra Europa

Den europeiske regionen besto på ingen måte av alle europeiske land. Vi synes det er overraskende at de store vest-europeiske landene som Frankrike, Tyskland og Spania ikke var representert. Til gjengjeld hadde Island hele ni deltakere som hadde fått Erasmus-stipend. (Et godt tips til andre som kan ha lyst til å reise på internasjonale konferanser.) En god del skolebibliotekarer fra Kroatia var naturligvis tilstede.

Arne-Harald Steilbu, Ingrid Svennevig Hagen og Hans-Petter Storemyr i Dubrovnik

Onsdag 23.oktober

Keynote-forederaget til Darryl Toerien fra Storbritannia skapte begeistring hos oss alle tre. Toerien, som leder skolebiblioteket ved Oakham School, hadde lagt merke til at elevene hadde svært lite trening i å jobbe selvstendig med en ukjent problemstilling. Han laget derfor en modell, FOSIL – Framework of skills for inquiry learning, for å hjelpe elevene i deres utforskende læring. I møte med fagfornyelsen er dette absolutt noe vi skolebibliotekarer i Norge også bør se nærmere på.

Etter innledningsforedraget delte vi oss og gikk på forskjellige sesjoner for å få med oss mest mulig av det rikholdige programmet. Foredragene var både forskningsbaserte og basert på erfaring fra praksisfeltet. Konferansen legger særlig vekt på synergieffekten mellom forskning og praksis. Arne-Harald vil trekke fram foredraget om forskning på kombinasjonsbibliotek på New Zealand. Hans-Petter likte særlig foredragene om sammenlignenede studier av ulike skolebibliotek og prosjekter rundt omkring i verden. Ingrid vil trekke fram foredraget til Judith Moreillon om skolebibliotekarer og lederskap, og hvordan man må jobbe med synlighet i skolen.

Torsdag 24.oktober

Dr. Ross Todd sammen med den norske delegasjonen til IASL. Fra venstre Hans-Petter Storemyr, Ingrid svennevig Hagen, Ross Todd, Heidi Kristin Olsen (OsloMet) og Arne-Harald Steilbu.

Torsdagens høydepunkt var avslutningsforedraget til Dr. Ross Todd fra Rutgers University i USA, Young people living safe lives: Convergence, challenges and chances. Foredraget handlet om de voksnes trang til å beskytte barn og unge mot livets skyggesider. Han fokuserte på internett og alle farene som de voksne vil berge barna fra. Hans hovedbudskap var at barn og unge selv må bli kompetente til å navigere på internett, akkurat som de trenger det på alle andre områder i livet. Todd har vært en aktiv skolebibliotekforsker i flere tiår. Mange her i landet kjenner ham fra samarbeidet med Carol Kuhlthau og arbeidet med Guided Inquiry Learning. Hvordan kombinerer vi elevenes erfaringer fra egne liv, både analogt og digitalt, og pensum i skolen? Todd er opptatt av at skolebiblioteket må være et informasjons-økosystem som bidrar med tilgang til kvalitetssikret innhold. Gjennom en utforskende tilnærming til informasjonssøking, oppgaveløsning og læring, kan skolebiblioteket være en viktig bidragsyter til elevenes kunnskap og til livslang læring.

Internasjonalt nettverk

Kan vi få til et bredere nordisk skolebiblioteksamarbeid? Ingrid og Hans-Petter i spennende samtale med Fredrik Ernerot fra Sverige.

Foruten faglig påfyll har det vært veldig spennende å møte så mange flinke skolebibliotek-folk fra hele verden. Hans-Petter har introdusert oss andre for sitt nettverk fra IFLA School Libraries Section. Det viser blant annet at det er et samarbeid på tvers av organisasjoner i et aktivt fagmiljø. Men det kunne nok være et enda mer formelt samarbeid mellom IFLA og IASL.  IASL som organisasjon er fortsatt lite kjent i mange deler av verden, også i Skandinavia. Hverken Danmark eller Finland var representert på konferansen. Det diskuterte vi med vår svenske kollega Fredrik Ernerot. De nordiske landene har mye til felles. Kanskje vi kan få til en nordisk skolebibliotekkonferanse i fremtiden?

Vi var dessuten heldige å møte Heidi Kristin Olsen fra bibliotekarutdanningen på OsloMet. En fin anledning for oss i styret til å snakke om hva vi har jobber med og hvordan vi i NBF Skole kan inngå i gode samarbeidsprosjekter med forskningsmiljøet i Norge. Én ting er sikkert: vi bringer med oss hjem mange nye ideer og tanker til videre arbeid for gode skolebibliotek!