Møtereferat fra styremøte i NBF skole, 10.09.2019

Hele styret i NBF skole møttes i Kristiansand i forkant av Skolebibliotekkonferansen 2019. F.v: Veronica Mørch, Hans-Petter Storemyr, Ingrid Svennevig Hagen, Anne Brit Ingholm, Mari Hopland, Line Hansen Hjellup og Arne-Harald Steilbu

Sted: Scandic Bystranda, Kristiansand

Tid: 10.09.2019, ca 18.30- 21.30

Tilstede: Mari Hopland, Anne Brit Ingholm, Veronica Mørch, Arne-Harald Steilbu, Line Hansen Hjellup, Hans-Petter Storemyr, Ingrid Svennevig Hagen

Møteleder: Mari Hopland

Referent: Ingrid Svennevig Hagen

1.Godkjenne referat fra forrige møte

Referat godkjent

2. Skolebibliotekkonferansen 2019

Onsdag 11.09.2019, ved UiA i Kristiansand

NBF skole har satt i gang arbeidet og planleggingen, men Uia har gjort en kjempegod jobb og ordnet resten av skolebibliotekkonferansen.

Line skal holde innlegg og ønske velkommen sammen med Ingeborg Eidsvåg Fredwall (UiA). Mari skal introdusere noen foredragsholdere, og si litt om NBF skoles arbeid.

Programmet er utarbeidet i samarbeid med to representanter fra UIA, fylkeskommunen i Aust Agder og fylkeskommunen i Vest Agder, NBF Agder og Kristiansand kommune.

Vårt bidrag har vært kr. 19.000,- i honorarer, og reise og opphold til oss i styret, og Line som har vært med på planleggingsmøter.

Ønsker vi å arrangere skolebibliotekseminar neste år?

Ja, og vi er åpne for å samarbeide mer med UiA. Men vi er interesserte i en fordeling der seminaret handler om henholdsvis grunnskole og videregående skole annenhver gang. Kanskje det hadde vært ok med ungdomsskole og vgs-seminar sammen?

3a Handlingsplan 20182020

Vi har allerede gjort veldig mye på planen, og kunne krysse av etterhvert som vi gikk gjennom handlingsplanen for perioden.

 • Vi bør se på elevundersøkelsen og hva mener vi om dem. Anne Brit ser på undersøkelsen og kommer med innspill.
 • Hvordan formidler vi IASL og IFLA? Arne-Harald, Hans-Petter og Ingrid tar ansvar for formidling av reisene, slik at vi synliggjør vårt internasjonale arbeid.
 • Mari etterspør statistikk for kombinasjonsbibliotek fra Nasjonalbiblioteket. Hans-Petter har sett samme tendens i utlandet. Statistikken er vanskelig.
 • Tromsø har et prosjekt om samarbeid mellom skole- og folkebibliotek.  Arne-Harald undersøker hvordan det går og følger opp. Pedagogisk arbeid, faglig påfyll, skolebibliotek og folkebibliotek. Felles katalogsystem, drift.
 • Blir det noen endringer i skolebibliotekene?
 • Vi bør publisere flere saker på hjemmesiden vår: Alle får i oppgave å skrive én sak hver før jul. Ingrid lager tidsplan og minner folk på når de skal publisere innlegg. (Se punkt 10.)

3.b Det 77. norske bibliotekmøte, 2020

Årsmøte i Haugesund, 18.–20. mars 2020. Vi er invitert til å komme med et parallellseminar.

4. Valgkomité

Vi trenger en person til Valgkomiteen. Manuela Werler vil gjerne ha med én person til som kan sitte i valgkomitteen for NBF skole.

5. Bibliotekstrategien

Bør det legges ut kommentarer til den nye bibliotekstrategien på nettsiden? Ja, det er vi enige om. Mange av tiltakene er gode, helt konkrete tiltak for skolebibliotek. Samarbeid skolebibliotek og folkebibliotek. Mange innganger til å søke om penger også for skolebibliotek.

6. Internasjonalt skolebibliotek-arbeid

Hans-Petter skriver om IFLA. De tre som drar på IASL, Hans-Petter, Arne-Harald og Ingrid skriver fra Dubrovnik. Kan skrive noe fra hver dag og eventuelt «liveblogge».

7. Organisasjonsmøte 2019

Veronika drar til Oslo på organisasjonsmøtet, 17. – 18.oktober.

8. Budsjett/Regnskap

Regnskap til nå i henhold til budsjett. Ikke utsikter til budsjettsprekk.

kr. 46.200,- i medlemskontingent til oss.

9. Møteplan

Vi satser på et telefonmøte i november

Nettløsning som i kan få til å fungere? Skype for business? Vi tester om vi får det til etter IASL-konferansen.

10. Runde rundt bordet. Hva har du gjort siden sist?

Vi pleier alltid å ha mye å dele og snakker alltid om hva vi har gjort siden sist. Mari foreslo at vi kan gjøre noe ut av dette på hjemmesiden vår.

Alle skal skrive et innlegg før jul:

Arne Harald – Sommerles/digitale lesekampanjer

Veronica – venter på å bli kalt inn på statistikk-møte

Anne Brit – Prosjekter på Mailand

Mari – Samarbeidsavtalen folkebibliotek og grunnskole

Hans-Petter – Internasjonalt arbeid og prosjektet i Sandefjord

Line – Lindesnes nytt nettverk, kombinasjonsbibliotek, folkebibliotek, skolebibliotek

Ingrid – Reisebrev frå IASL

 Her er noen ideer vi diskuterte til slutt: 

 • Lovfestede ressurser i forhold til elevantall og størrelse på skole hadde vært knallbra.
 • Tryllestav til rektorer som ikke har et ordentlig skolebibliotek.
 • Hva mener Udir er et ordentlig skolebibliotek? Hvilke tall er det de vil ha til statistikken, når de nå overtar ansvaret for statistikken.
 • Behov for foredragsholdere og kompetanseheving.
 • Skoleeier skal ha kompetanse om hva skolebibliotek er og bør være. 


En kommentar om “Møtereferat fra styremøte i NBF skole, 10.09.2019

Det er stengt for kommentarer.