Møtereferat fra styremøte i NBF Skole, 04.01.2019

Telefonmøte

Tilstede: Ingrid Svennevig Hagen, Line Hansen Hjellup, Hans-Petter Storemyr, Arne-Harald Steilbu, Mari Hopland, Anne Brit Ingholm, Veronica Mørch

Møteleder: Mari Hopland

Referent: Ingrid Svennevig Hagen

Saker

 1. Godkjenne referat fra styremøtet 28.09.2018

Referatet er godkjent.

 1. Skolebibliotekene i Finnmark – Mari

Saksdokumentene er publisert.

Fylkesbib. og adm. ønsket bestiller-utfører modell for å spare penger. Finnmark-skolebibliotekarene  kontaktet oss og Mari snakket med de berørte. NBF Skole ga uttrykk for at dette ikke var en god modell. Bibliotekarforbundet klaget også inn forslaget. I budsjettforhandlinger sa de at det ikke ble godkjent og at arbeidet med ny modell for skolebibliotek ble stoppet. Ingen kutt i Finnmark, altså. Heldigvis forsto politikerne at det var dumt og at det ville vært et brudd på opplæringsloven. Dermedåpnet dette heller ikke for at andre fylker kan prøve på det samme. Alle deler av prosessen er dokumentert.

 1. Regnskap 2018 og Budsjett 2019 – Arne-Harald

Regnskapet 2018 ble tilsendt styret. Vi har gått i overskudd etter et vellykket skolebibliotekseminar for videregående skoler i september. Så lenge vi har aktiviteter er det ok at vi har litt på bok. Budsjett for 2019 ble vedtatt på årsmøtet i mars. Dette kommer godt med når vi nå planlegger skolebibliotekseminar for grunnskolen i 2019.

Vi lar budsjettet stå, men gjør endringer dersom det skulle komme noen forandringer.

 1. Aktivitetsplan 2019, inkl søknad om aktivitetsstøtte

Mari foreslo at vi kan søke om kr. 15.000- 20.000 til Skolebibliotekseminar 2019. Arne Harald skriver søknad.

 1. Skolebibliotekseminar 2019

Line orienterte. Seminaret for grunnskolene vil holdes på Sørlandet.  Kristiansand Kommune, UiA og Fylkesbiblioteket er positive til et samarbeid.  Vi kan legge seminaret til en samling som de arrangerer ved UiA. Grunnskolen er målgruppa.

Vi kommer tilbake til program tid og sted. Enn så lenge regner vi med at det holdes i Kristiansand i oktober 2019. 

 1. Statistikk i vgs – Veronica orienterte

Nasjonalbibliotekets revisjon av statistikk for skolebibliotek. Veronica sitter som representant i utvalget som skal ha 5 møter i Oslo om revisjon av statistikken for skolebibliotek. Vi i NBF Skole har jobbet en del med statistikk i skolebibliotek tidligere.

Stillingsprosent og budsjett er ikke å finne for grunnskolen. Når NB først samler statistikk burde det være noe brukbart igjen for det som man kan dele med andre. Barneskole – ungdomsskolen og vgs-statistikk bør skilles fra hverandre.

 1. Møte med kulturrådet – hva kan vi si om midler til barne- og ungdomslitteratur?

Arne Vestbø og Anne Oterholm har invitert NBF Skole til et møte om hvordan kulturrådets friske midler til barne og ungdomslitteratur kan nå ut til skolebibliotkene. Mari og Ingrid møter dem i Oslo den 14.januar.

 1. IFLA-publikasjon om skolebibliotek, Hans-Petter orienterte

Global action on school library education training er en  ny bok om skolebibliotek i IFLA Publication series.  Boka ble presentert på møtet i Kuala Lumpur i fjor høst. Eksempler på Informasjonskompetanse gjennom hele undervisningsløpet på ulike nivåer i forskjellige land i hele verden. 

 1. Studietur  for styret  i2019

Styret ønsker å reise på en felles studietur. Siden vi vil orientere oss internasjonalt undersøker vi nå mulighetene for at så mange som mulig fra styret kan delta påcInternational Association for School Libraries (IASL)-konferansen i Dubrovnik den 21.-25.oktober 2019. Konferansen er bare for skolebibliotek og det kunne vært lærerikt og verdifullt å ha noen representanter fra styret med dit. Vi justerer budsjettet til å bruke penger på å sende folk på konferanse istedenfor å ha et fysisk styremøte.Vi må finne ut hva det koster og vi har det som mål at flere får delta på en studietur i 2019.

 1. Møteplan  2019 – to telefonmøter våren, feks januar og april, fysisk møte/studietur + telefonmøte høsten.  Mari kaller inn til møter.
 2. Eventuelt

Informasjon til medlemmene sendes nå i januar. En oppdatering til medlemmene våre om arbeidet vårt så langt denne perioden.