Hva mener politikerne om omstillingsprosjektet i Finnmark?

Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for skole er bekymret for den foreslåtte bestiller-utførermodellen for videregående skolebibliotektjenester i Finnmark fylkeskommune. Derfor sender vi to spørsmål til de folkevalgte fylkestingspolitikerne i Finnmark.
  • Hva er ditt standpunkt i saken, er du for eller i mot bestiller-utførermodellen?
  • Mener du saken er godt nok utredet og at du har fått et godt nok grunnlag fra å ta en beslutning i saken?

Vi håper at ved å stille politikerne disse spørsmålene før fylkestinget skal møtes 12. og 13.desember, vil politikerne sette seg inn i saken og være forberedt til å stille spørsmål under orienteringen om omstillingsprosjektet.

Her finner du listen over politikere i Finnmark fylkeskommune – send dem gjerne et spørsmål om du også lurer på hva de tenker om bestiller-utførermodellen.

En kommentar om “Hva mener politikerne om omstillingsprosjektet i Finnmark?

Det er stengt for kommentarer.