Om skolebibliotekene i Finnmark

Det mobiliseres bredt i Finnmark for å sikre at det fortsatt er skolebibliotekarer på de videregående skolene i fylket framover.

NBF Skole viste bakgrunn for saken her.

12.desember skal Finnmark fylkesting orienteres om omstillingsprosjektet, i sak 65/18. 

Her er noen av brevene som er skrevet til fylkesadministasjonen, meningsinnlegg i media og avisartikler om omstillingsprosjektet:

10.12.18 Altaposten – Å kutte bibliotekarene er på lang sikt oppskriften på fallitt – og taperne er elevene – Paradoksalt nok jakter fylkeskommunen på nye rettssaker å svi av pengene på, skriver Altapostens redaktør Rolf Edmund Lund.

10.12.2018 Altaposten Skal markere sin motstand mot kutt i skolebiblioteket I forkant av den politiske behandlingen blir det markering på fylkeshuset.

5.12.2018 NRK Finnmark Hva skjer med skolebibliotekene? Debatt mellom leder i hovedutvalget, Johnny Ingebrigtsen og hovedtillitsvalgt i BF Finnmark Øystein Andreas Dahl.

17.10.2018 NRK Finnmark   «Vil erstatte bibliotekarer med datamaskiner» Innslag fra Alta vgs

7.12.2018 Altaposten – Rasering av elevenes videregående opplæring – I det siste har vi sett klønete forsøk på å spare penger på basale funksjoner, skriver organisasjonene ved Alta vgs.

5.12.2018 iFinnmark Hva er et skolebibliotek uten bibliotekar, Utdanningsforbundet

30.11.2018 Altaposten Omstillingsprosjektet – nye måter å løse tjenester, Opplæringssjef Margunn Blix i Finnmark fylkeskommune tar til motmæle om skolebibliotekene.

27.11.2018 Altaposten for abonnenter Skolebibliotekene foreslått nedlagt Bibliotekarer på videregående skal erstattes med chat og digitale kurs. Det skaper kraftige reaksjoner. Mariann Schjeide i Norsk Bibliotekforening stiller spørsmål ved lovligheten av Finnmarks nedleggelse av skolebibliotekene.

Elevrådet på Hammerfest vgs vil kjempe for bibliotekene. 

Omstillingssaken har saksnummer 201602678, og journalpostene er tilgjengelige i Finnmark fylkeskommunes journalsystem. Det er per 10.12.2018 ikke registrert saksdokumenter etter 19.11.2018.

NBF Skole har sendt brev til fylkestingspolitikerne. 

NBF Nord har sendt brev  til fylkestingspolitikerne. 

Bibliotekarforbundet har skrevet om Steile fronter i Finnmark.

Bibliotekarforbundet har klaget inn saken til Fylkesmannen i Finnmark.

Og helt sikkert flere saker også.