Møtereferat fra styremøte i NBF Skole 28.09.2018

Sted: Valle Hovin vgs

Tid: 09.00-14.30

Tilstede: Mari Hopland, Hans Petter Storemyr, Arne-Harald Steilbu, Line Hansen Hjellup, Ingrid Svennevig Hagen, Veronica Mørch og Anne Britt Ingholm.

Møteleder: Mari Hopland

Referent: Ingrid Svennevig Hagen

Godkjenne referat fra forrige styremøte

 • Referat godkjent. 

Evaluering av Skolebibliotekseminar 2018

Vi tok en runde rundt bordet. Kort oppsummert:

 • Interessant og variert program
 • Skal vi ha evalueringsskjema i etterkant? Vi diskuterte for og imot, men ble enige om at responsen var god og at vi ikke ønsker evalueringsskjema.
 • Veldig fornøyd med gjennomføringen og at alle foredragsholderne var gode.
 • Lokalet i Nasjonalbiblioteket var fint, men det hadde vært fint med bord slik at man lettere  kunne notere.
 • Det var mange mennesker som skulle registreres på en gang. Det ble litt for dårlig tid til registrering. Vi kunne lagt programmet på hvert sete i stedet, slik at registreringen gikk litt fortere. Husk at det var mange mennesker som skulle registreres!
 • Strømming var også bra.
 • Fint at vi inviterte folk i nøkkelposisjoner til seminaret. Fikk snakket med alle sammen.
 • God arbeidsfordeling mellom oss i styret.
 • Bør vi arrangere en workshop neste gang? Skal vi gjøre noe med formen på dagen. Kan vi få til noe som aktiviserer litt mer?
 • Hva med å arrangere et seminar for hele skoleløpet?

Handlingsplan 2018 – 2020

Hvordan skal vi jobbe med handlingsplanen i denne perioden?

Hvordan jobber vi med de ulike utdanningene? Lærer- og bibliotekarutdanning. Hvordan får vi dem til å snakke om skolebibliotek i begge leire. Prøve å få kontakt med utdanningene og få dem til å få øynene opp for skolebibliotek.

Formidling: Ingrid holder foredrag for bibliotekarstudenter på OsloMet i uke 42. Etterspørre forskning: Følge med på fagfeltet. Forskningsformidling. Skrive en sak om skolebibliotekbøker på hjemmesiden vår. Vi burde formidle god forskning og gjøre folk oppmerksomme på det som skrives om skolebibliotek.  

Internasjonalt arbeid:

Hans-Petter jobber med internasjonalt arbeid
https://www.iasl-online.org/
Årlig konferanse, neste:
https://www.iasl-online.org/meetings/info.html
21-25 oktober 2019

Hans Petter undersøker også hvordan det står til med skolebibliotekene i Finland når han deltar på treffpunkt Mikromarc i Helsinki.

SAMSTAT: Arne Harald blir med i gruppa. Følge med på statistikk om bibliotek.

Kombinasjonsbibliotek: Fremheve gode samarbeid. Det er forskjeller mellom store og små kommuner i Norge. Lokale løsninger litt forskjellige. Finnes det en samarbeidsform som gjør at det fungerer? Det kan fungere bra, men bare hvis man snakker godt sammen. I utkantstrøk er det ofte kombinasjonsbibliotek eller ingenting. Kan vi spørre fylkesbiblioteksjefene om hvor det er gode kombinasjonsbibliotek? Samarbeid? Hvilke fungerer ikke? Hvorfor? Er det ventet endringer med kommunereformen?

Økonomi

Arne Harald orienterte

17.000 kr. i aktivitetstilskudd har vi ikke mottatt ennå fra NBF. Vi regner med å gå i null.

Budsjett ble gjennomgått.

Vi må huske at det er forskjell på grunnskole og videregående skole når det kommer til deltakeravgift på skolebibliotekseminar.

Aksjon skolebibliotek

Bedre skolebibliotek-vilkår!

Ny form for organisering i Aksjonsgruppa. Mari Moen Holsve NBU er leder for Aksjon skolebibliotek. Ann Berit Hulthin kontakter oss i NBF Skole og holder oss orientert om hva som skjer i Aksjon skolebibliotek. NBF skal støtte aksjon skolebibliotek.

Samstat

Brukes til å forstå skolebibliotek-statistikk. Arne-Harald er vår representant.

Medlemmer

Hvem er medlemmene våre? Vi jobber for alle! Vi trenger flere medlemmer. Mer markedsføringsmateriale. Hvor jobber folk som melder seg inn? Hvordan skal vi ta vare på medlemmene våre? Hvordan skal vi snakke med medlemmene våre. Burde vi gjøre noe mer for dem? Sende ut en lenke til medlemmene én gang i året. Det går an å vise til hjemmesiden. E-post til alle som var på seminaret med oppsummering og lenker. Minne oss på at vi skal sende medlemsbrev med nyhetssaker om skolebibliotek et par ganger i året. Hans Petter tar ansvaret for å sende ut en hilsen til medlemmene.

Arbeidsøkt

 • Facebook

Del lure lenker på facebooksiden vår. Hva skal vi dele, hvem er målgruppa vår. Anne Britt har også blitt admin på siden.Tenke gjennom saker til media, nettsiden, snakke med politikere.

 • Skal vi være på Arendalsuka?

Vel så viktig som å snakke med politikere, er det som skjer på stand. Viktig å være tilstede, men likevel litt usikre på om vi skal prioritere det? Det er alltid i august, midt i skolestart. Hvis vi skal være med vil vi gjerne ha et oppdrag (paneldebatt, eller et seminar der skolebibliotek er på programmet)

 • Konferanser på Sett Lillestrøm, eller NKUL, skolelederkonferansen (grunnskolen),
 • Fornyelse 1-4.klasse hvordan funker læringsbrett? (bookbites skole) Arne Harald

Påmelding Organisasjonsmøtet

Ingrid deltar på Organisasjonsmøtet som representant for NBF Skole

Møteplan høst 2018 og 2019

Dette punktet ble ikke diskutert. Vi avtaler møteplan på neste styremøte, Mari kaller inn til telefonmøte.