Kampen for skolebiblioteket

Hver høst er det budsjettforhandlinger. Og hver høst leser vi om fortvilte elever, lærere og foreldre som ønsker å beholde skolebibliotekene og skolebibliotekarene sine.

Hver gang kommunene skal spare penger, kutter de først i tjenester som ikke er lovpålagt, eller der tjenestenivået ligger over lovpålagt nivå.

Hver gang en skole, en ildsjel, en foreldregruppe eller en kommune bestemmer seg for å satse ekstra på lesing, går inn for å styrke skolebibliotekene eller ansette nye skolebibliotekarer, må de samtidig forberede seg på budsjettkampen.

Skolebibliotekene er en lovpålagt tjeneste. Alle elever skal ha tilgang til skolebibliotek, står det i Opplæringsloven. Men det står ikke noe om at det koster noe. At et skolebibliotek koster personalressurser, mediebudsjett, at det koster et godt rom og ikke minst en god plan. Og at disse kostnadene hvert år kan bli foreslått kuttet – som en ikke lovpålagt tjeneste.

Hver gang dette skjer i Bærum, kommunen som lenge har vært blant landets beste på skolebibliotek, vet elever, foreldre, lærere og skolebibliotekarer hva de skal gjøre. De må snakke med politikerne. De må skrive til avisene. De må kjempe. Igjen. Og igjen.

Her er lenker til noen av argumentene for at Bærum kommune ikke skal kutte i skolebibliotektilbudet i sine grunnskoler. Her er alle argumentene, fra elever, foreldre, skolebibliotekarer, lærere, forfattere, Norsk bibliotekforening, fagforeninger – veldig mange engasjerte. Budstikka har også flere redaksjonelle artikler om saken, men disse er kun tilgjengelige for abonnenter av avisa. Vi lenker derfor til åpne leserinnlegg om saken, med tanke om at disse argumentene kan og bør gjenbrukes i lignende saker i andre kommuner. Det kan være flere innlegg vi ikke har plukket opp – tips oss gjerne, så legger vi dem til på lista.

Leserinnlegg og kommentarer om foreslåtte kutt i budsjett til skolebibliotekene i Bærum:

Redd skolebibliotekene i Bærum,  av Liv Birgit Christensen og Eli Ottesen, for styret i Bærum biblioteks venner. Budstikka 29.oktober 2018

Skolebibliotekene – en arena for å lese, lære og være, av Marie Alming og Ulla Faarup, på vegne av skolebibliotekarene i Bærum kommune. Budstikka, 31.oktober 2018.

Kutt – dagens mantra, av Ragnhild Tangen, lektor, Stabekk. Budstikka 31.oktober 2018.

Skolebibliotekarene i Bærum, av Kristine Haugaard, FAU-leder Høvik Verk skole. Budstikka 1.november 2018.

Meningsløst forslag om skolebibliotek, av Borghild Tenden, tidligere stortingsrepresentant for Venstre, nå universitetslektor og styremedlem i Bærum biblioteks venner. Budstikka 

Rørende teknologioptimisme i Bærum, av Sunniva Evjen, leder Norsk bibliotekforening Oslo og Akershus. Budstikka, 5.november 2018

La biblioteket leve, av Harald Sævareid, gruppeleder Bærum SV. Budstikka 7.november 2018.

Bibliotekar Eva Kristin må ha ekstrajobb i butikk. Nå slutter hun etter kuttforslag i skolebibliotekene. Av Ingeborg V. Rangul. Fagbladet, 9.november 2018

Kamp om skolebibliotekene i Bærum, av Erling Bergan. Bibliotekarforbundet, 9. november 2018.

Skolebibliotekarer i Bærum, av Ragnhild Lindhjem-Godal og Maja Wang Rasmussen, leder og nestleder i elevrådet ved Eineåsen ungdomsskole. Budstikka, 9.november 2018.

Bærum, best på skolebibliotek? Av Annette Münch, forfatter, tekstforfatter og foredragsholder, Stabekk. Budstikka 9.november 2018.

Nettbrett foran bibliotek, av Astrid Hygen Meyer. Klassekampen, 10.november 2018.

Hvis dere skal ta bort bibliotekarene, da gir vi tilbake iPadene våre! Av 2. trinn på Levre skole. Budstikka 12.november 2018.

Først sier de voksne at vi får firkantede øyne hvis vi ser for mye på skjerm, og så skal vi plutselig også lese alle bøker på iPad, av Sverre Skjeggedal og Martin Thoresen Os, 6. klasse Høvik Verk skole. Budstikka 12.november 2018

Dette må vi gjøre noe med, av Ella Graasvoll Lund, 10 år, Høvik Verk skole. Budstikka 12.november 2018.

Skolebiblioteket for fall? Av Beate Frostad. Budstikka 12.november 2018.

Bibliotekene i skolen, av Eva Holo Kostveit, Bærum Senterparti. Budstikka 13.november 2018.

Skolebibliotekene skal ikke forsvinne, av Anne-Marie Waag, seksjonsleder for barneskoler i Bærum kommune. Budstikka, 13.november 2018.

Oppropet Nei til fjerning av skolebibliotekarene i Bærum kommune, fra FAU Høvik Berg Skole. Signert av 1105 personer per 14.november 2018.

 

NBF Skole har også sendt inn et leserinnlegg til Budstikka:

Kjære Bærum kommune! Hva med å bli enda bedre på skolebibliotek?

Rådmannen i Bærum kommune foreslår nok en gang å kutte i ressurser til skolebibliotekene gjennom prosjektet Digital skolehverdag. Det skal spares 10 prosent i 2019, økende til 20 prosent i 2021. Dette til tross for at de ved innføringen av prosjektet ønsker at «bruk av skolebiblioteket skal bidra til å utvikle leseferdighet og leseglede, utjevne sosiale og digitale forskjeller og fremme personlig vekst hos den enkelte elev». Rådmannen ønsker å kutte utgifter til skolebibliotekene fordi digitaliseringen fører til at elevene ikke lenger må gå til det fysiske skolebibliotek for å hente læringsressurser, men heller finner det de trenger på nett.

I en tid hvor elever skal forholde seg økende til skjerm og den medfølgende informasjonsflommen blir behovet for veiledning rundt nettsøk og kildekritikk samt kompetanse på tilpasset litteratur viktigere enn noen gang. Bærum kommune har med denne planen en mulighet for å vise vei fremfor å kvesse sparekniven! Kjære Bærum kommune, sett heller fokus på hvordan skolebiblioteket i et samarbeid med skolens pedagoger kan planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning i kildesøk, kildekritikk og nettvett. La skolebiblioteket fortsette å være eksperten på å finne den perfekte boka til hver enkelt elev, uansett om de leser på skjerm eller papir og til hygge eller nytte. Slik kan dere lettere nå skolens overordnede mål og samtidig være en foregangskommune når det kommer til både leselyst, leseutvikling og digital kompetanse. Dere kan med denne satsningen og økt fokus på å utnytte bibliotekarenes kompetanse lede an i å gi elevene de ferdighetene som skisseres i NOU 2014: 7 – Elevenes læring i fremtidens skole— Et kunnskapsgrunnlag. Så, hva med å fortsette å være best, Bærum?
Av Anne Brit Ingholm,
styremedlem NBF Skole
Kilder:

Bærum kommune. (2016, november 14). Innføring av Digital skolehverdag i Bærumsskolen – En analyse av mulige effekter og kostnader. Hentet 12. november 2018, fra https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2016224574&dokid=3365283&versjon=3&variant=A&

Bærum kommune. (2018, september 26). Handlingsprogram 2019–2022 Rådmannens forslag 26. september 2018. Hentet 12. november 2018, fra https://www.baerum.kommune.no/globalassets/styrende-dokumenter/hp-2019-2020/handlingsplan_2019-22_web_med-linker.pdf