Månedlige arkiver: november 2018

Møtereferat fra styremøte i NBF Skole 28.09.2018

Sted: Valle Hovin vgs Tid: 09.00-14.30 Tilstede: Mari Hopland, Hans Petter Storemyr, Arne-Harald Steilbu, Line Hansen Hjellup, Ingrid Svennevig Hagen, Veronica Mørch og Anne Britt Ingholm. Møteleder: Mari Hopland Referent: Ingrid Svennevig Hagen Godkjenne referat fra forrige styremøte Referat godkjent.  Evaluering av Skolebibliotekseminar 2018 Vi tok en runde rundt bordet. Kort oppsummert: Interessant og variert … Fortsett å lese Møtereferat fra styremøte i NBF Skole 28.09.2018

Skolebibliotektjenesten i Finnmark – hva er det som skjer?

I Finnmark har fylkesrådmannen foreslått en ny modell for skolebibliotek. De åtte videregående skolene skal ikke lenger ha stillinger knyttet til skolebibliotekene. Skolebibliotekene skal heller betjenes av to årsverk skolebibliotekar-stillinger plassert på fylkesbiblioteket. Eksisterende bibliotek-lokaler og boksamlinger skal ivaretas av elevvakter. Medier skal være digitale og kjøpes inn sentralt. NBF Skole ser med bekymring på … Fortsett å lese Skolebibliotektjenesten i Finnmark – hva er det som skjer?

Kampen for skolebiblioteket

Hver høst er det budsjettforhandlinger. Og hver høst leser vi om fortvilte elever, lærere og foreldre som ønsker å beholde skolebibliotekene og skolebibliotekarene sine. Hver gang kommunene skal spare penger, kutter de først i tjenester som ikke er lovpålagt, eller der tjenestenivået ligger over lovpålagt nivå. Hver gang en skole, en ildsjel, en foreldregruppe eller … Fortsett å lese Kampen for skolebiblioteket