Oppsummering av Skolebibliotekseminar 2018

Skolebibliotekseminar 2018 – en fagdag om lesing og kildekritikk

Mari Hopland, leder i NBF Skole ønsket 150 deltagere velkommen til Skolebibliotekseminar 2018.
Mari Hopland ønsket velkommen.

Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for skole og Mari Hopland ønsket 150 deltagere velkommen til Skolebibliotekseminar 2018 på Nasjonalbiblioteket torsdag 27.september.

Seminaret ble strømmet, og vi håper å få delt opptaket i løpet av kort tid. Her er en rask oppsummering av hovedlinjene i foredragene, med de viktigste lenkene. 

Skolebibliotek – mest skole eller mest bibliotek?

Tarjei Helland åpnet Skolebibliotekseminar 2018
Tarjei Helland åpnet Skolebibliotekseminar 2018.

Tarjei Helland, byrådssekretær for Oppvekst og kunnskap i Oslo, SV-politiker og utdanningsforsker åpnet seminaret med et innlegg om skolebibliotekene i Oslo og stilte spørsmålet om skolebibliotekene skal være mest bibliotek eller mest skole. Han besvarte det selv med at skolebiblioteket er en del av skolen og skolens oppdrag, og dermed må lene seg mest mot skole – og gjerne de store skoleprosjektene som dannelse, demokratibygging og å utdanne kritisk tenkende – og lesende – mennesker.

Kildekritikk og kildetillit

Thomas Nygren
Thomas Nygren

Thomas Nygren, universitetslektor i didaktikk ved Universitetet i Uppsala, Sverige, presenterte funn fra sin forskning om svenske ungdommers forhold til digital kildekritikk. Gjennom prosjektet Nyhetsvärderaren har han undersøkt nyhetsstrømmen til 12000 svenske ungdommer på jakt etter falske nyheter. Og nyheten er at ungdommene i liten grad eksponeres for falske nyheter, og at de i like stor grad som voksne klarer å skille troverdige kilder fra utroverdige. I tillegg til å lære elevene om kildekritikk, er skolen også nødt til å lære dem om kildetillit og hvilke kilder som fortjener og ikke fortjener den tilliten.

Kildekritikk i praksis

Siv Marit Ersdal viser kildeskjemaet de bruker i Kildeprosjektet.
Siv Marit Ersdal viser kildeskjemaet de bruker i Kildeprosjektet.

Siv Marit Ersdal, bibliotekleder ved Drammen videregående skole, fortalte om Kildeprosjektet. Hvert år lærer skolens 400 VG1-elever om kildekritikk i naturfag. I kildeprosjektet skal elevene skrive en tekst om et omdiskutert tema fra kompetansemålene i naturfag.Lærere og bibliotekarer er sammen med elevene i 5 90-minutters økter, hvor Bibliotekarene veileder dem i kildekritikk, faglæreren i det fagspesifikke.

Utviklingsplan for skolebibliotek

Anne Brit Ingholm, Wenche Rudshaug Kavli og Mari Hopland
Anne Brit Ingholm, Wenche Rudshaug Kavli og Mari Hopland

Wenche Rudshaug Kavli, rektor ved Skedsmo videregående skole og Anne Brit Ingholm, bibliotekleder ved Mailand videregående skole, fortalte om Utviklingsplan for skolebibliotek i de videregående skolene i Akershus. Flere skolebibliotekplaner finnes på skolebibliotek.no.

Et bibliotek er et bibliotek er et bibliotek!

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre
Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre

Nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre snakket om Nasjonalbiblioteket og folkeopplysningen. Det store folkeopplysningsprosjektet Nasjonalbiblioteket gjør nå, er digitalisering av store mengder materiale – og at dette materialet gjøres tilgjengelig for folk. Noe er tilgjengelig for alle, noe er tilgjengelig for alle som kommer til et bibliotek. Skolebibliotek kan tilby den samme digitale tilgangen som alle andre norske bibliotek, til blant annet store mengder aviser. For et bibliotek er et bibliotek er et bibliotek, og Nasjonalbiblioteket forsøker å ikke skille mellom de ulike bibliotekstypene.

Ta unge lesere på alvor

Hilde Slåtto, Foreningen !les
Hilde Slåtto, Foreningen !les

Hilde Slåtto, rådgiver i Foreningen !les og prosjektleder for Rein tekst-aksjonen, fortalte om sine møter med ungdom som leser samtidslitteratur. Hennes erfaring er at ungdom gjenkjenner kvalitet og avfeier dårlige bøker på et vel så høyt nivå som hun gjør som litteraturviter og litteraturkritiker. Legg tilside noen fordommer, og ta unge lesere på alvor.

#Skrivelæreren

Merethe Henden Kronholm
Merethe Henden Kronholm

Merethe Henden Kronholm, norsk og engelsklærer ved Mysen videregående skole er opptatt av å få med alle elever ved å skrive for å lære, og å gå i dybden. Fagfornyelsen vektlegger blant annet demokrati, livsmestring og dybdelæring, og hun viste hvordan hun bruker ulike metoder for skriving i klasserommet. Skriving er lesingens beste venn. Hun er på instagram og facebook som Skrivelæreren, der hun deler skrivestartere og andre skrivetips.

Diktanalyse – kjedelig? Pøh.

Kjersti Rognes Solbu
Kjersti Rognes Solbu

Kjersti Rognes Solbu, norsklektor ved Fyllingsdalen videregående skole og rådgiver ved Skrivesenteret i Bergen, snakket om hvorfor diktanalyse er viktig også i skolen i 2018. Det finnes ikke det læreplanmål man ikke kan nå via samtidslitteraturen! Ut fra boka Samtidslyrikk i klasserommet viste hun ulike metoder for å jobbe praktisk med poesien.

Skolebibliotekseminar 2019?

Takk til foredragsholderne for gode, engasjerende og relevante innlegg. Og en stor takk til alle som deltok! Skolebibliotekseminar 2018 er det fjerde skolebibliotekseminaret NBF Skole har arrangert. I 2015 var det Sørnorsk Skolebibliotekseminar i Lindesnes, for grunnskolen. I 2016 var det Nordnorsk Skolebibliotekseminar i Tromsø for videregående skole. I 2017 var det Nordnorsk Skolebibliotekseminar i Bodø for grunnskolen. Og nå altså Skolebibliotekseminar 2018 – en fagdag om lesing og kildekritikk i videregående skole.

Styret i NBF Skole planlegger et skolebibliotekseminar i 2019, antageligvis med grunnskolen som målgruppe. Ta gjerne kontakt om du har innspill eller idéer til hvordan vi kan jobbe videre med å øke kunnskapen om og kunnskapen i skolebibliotekene i Norge. Kontaktadressen vår er kontaktnbfskole@gmail.com.

Styret i NBF Skole 2018 - 2020: Anne Brit Ingholm, Hans-Petter Storemyr, Veronica Mørch, Line Hansen Hjellup, Arne-Harald Steilbu, Mari Hopland, Ingrid Svennevig Hagen
Styret i NBF Skole 2018 – 2020: Anne Brit Ingholm, Hans-Petter Storemyr, Veronica Mørch, Line Hansen Hjellup, Arne-Harald Steilbu, Mari Hopland, Ingrid Svennevig Hagen

 

Bildegalleri

Alle foto: Norsk bibliotekforening, Arne-Harald Steilbu, Mari Hopland.