Inntrykk fra IFLA

Inntrykk fra IFLA–konferansen i Kuala Lumpur, Malaysia 24-29 august og fra Satellitt-møtet i skolebiblioteksesjonen 23. august 2018

Hans-Petter Storemyr

Av Hans-Petter Storemyr,  skolebibliotekar ved St.Olav vgs, styremedlem I NBF Skole og norsk representant i IFLA School Libraries Section.

Dette er andre gang jeg har deltatt på en IFLA konferanse etter at jeg fikk et verv i en IFLA seksjon.  Jeg ble nominert av styret i NBF-skole i valgt inn i «School library section på IFLA møtet i Wroclaw i 19-25 august 2017.

Det var en stor fordel å ha noen oppgaver på IFLA for å bli kjent i seksjonen. Flere møter i sesjonen bidro til travle dager. I forkant av selve konferansen arrangerte «School Library section» en dags satellitt-møte med fokus på arbeidet i sesjonen.  De fleste deltakerne var lokale bibliotekarer som jobbet i skolebiblioteksektoren i Malaysia. Vi jobbet videre med retningslinjene for skolebibliotek. Disse ble jo oversatt til norsk i fjor. Men retningslinjene er ikke oversatt til så mange språk enda, det jobbes med saken.

IFLA-delegater med innlegg fra USA, Kina, Japan, Frankrike og Portugal.
IFLA-delegater med innlegg fra USA, Kina, Japan, Frankrike og Portugal.

Det var mange andre nye representanter fra forskjellige land fra hele verden, selv om organisasjonen er dominert av Vest-Europa, Sør-Øst Asia, Kina, Japan og USA.

Skolebibliotek står overfor like problemstillinger, men man ser at land i Latin-Amerika og Afrika har andre typer utfordringer enn i vestlige land.

Mye av temaet på Satellitt møte dreide om arbeid som har vært gjort i forhold til IFLA sine retningslinjer for arbeid i skolebibliotek.

Ny bok om skolebibliotek

I tillegg arrangerte sesjonen vår en presentasjon av en bok som kommer i desember. Her ble ulike kapitler presentert med eksempler fra enkelte land hvordan det blir jobbet med integrering av skolebibliotek i skoler og utdanningsløp og de ulike retningslinjene. Arbeidstittel på boka er: Global action on school library  education and training.

Retningslinjene som blir nøye presentert i boka inneholder en grundig innledning med bakgrunn og redegjørelser for IFLAs arbeid med retningslinjene. Så kommer kapitler om

  • Mål og strategier
  • Skolebibliotekets juridiske og økonomiske rammeverk
  • Skolebibliotekets menneskelige ressurser
  • Fysiske og digitale ressurser i skolebiblioteket
  • Undervisningsopplegg og aktiviteter i skolebiblioteket
  • Evaluering av – og PR for skolebibliotek
  • Vedlegg, inkludert en sjekkliste fra Canada som eksempel på skolebibliotekevaluering.

IFLA’s retningslinjer for skolebibliotek

Retningslinjene er utarbeidet av IFLA School Libraries Section Standing Committee (styret i IFLAs Seksjon for skolebibliotek) og redaktører har vært Barbara Schultz-Jones og Dianne Oberg. IFLA sine retningslinjer for skolebibliotek ble til norsk i fjor.

IFLA – relevant for Norske bibliotek?

Deltagere på IFLA School libraries section.
Deltagere på IFLA School libraries section.

Selve IFLA møtet inneholdt flere foredrag som var relevant for de som jobber i skolebibliotek. De varespredt utover uka.  Det ble avholdt «Business meeting» i sesjonen første dagen av IFLA.

Jeg er som jeg har skrevet tidligere har jeg valgt inn i «School Library section», for en 4 års periode. Jeg er også observatør i seksjonen for Information literacy.  Det er en del forskjellige utfordringer men også overraskende mange felles problemstillinger med andre bibliotekarer som jobber i utdanningssektoren. «Ikke minst mye felles med skolebibliotekarer i vertslandet Malaysia. Noe som klart kom fram på vår konferanse som ble holdt i forkant av IFLA konferansen. Ytringsfrihet, kildevurdering, «fake News» var bl.a oppe som temaer.

Bør norske bibliotek bruke tid og penger på IFLA? Jeg Snakket litt med Lars Egeland nestleder i Norsk bibliotek forening og bibliotekdirektør på Oslo Met. Vi kom vel framt til at vi bør det.

Norske bibliotek tilhører bibliotek-overklassen.

IFLA gjør en viktig jobb for bibliotekene gjennom påvirkning mot nasjonale regjeringer, FN-systemet og ikke minst overfor egen sektor gjennom standarder, veiledning osv. IFLA-konferansen er stedet der de stående komiteene til IFLA møtes og jobber. vårt inntrykk er at IFLA de siste årene har lagt inn et nytt gir, og er blitt mye mer på hugget i å utforme politikk for bibliotekene. Norske bibliotek tilhører bibliotek-overklassen. Hvis Norge ikke finner det verdt å delta her, hvem skal da delta?

Studietur i Malaysia

Siste dagen var det studietur til ulike bibliotek området i og rundt Kuala Lumpur. Jeg hadde meldt meg på heldagstur til byen Malakka i sør. Der fikk vi besøke en jente skole, videregående med et flott skolebibliotek, Mange gaver var gitt til skolebibliotek.

Vi besøkte et Teknisk Universitetsbibliotek og Malakka folkebibliotek. Malaysia er langt fram på teknologi. Spill, apper og visuelle programmer var en naturlig del av bibliotekene. Sett fra et norsk ståsted så var boksamlingene ganske små.

Malaysia en parlamentarisk-demokratisk forbundsstat og et konstitusjonelt monarki.
en reelt utøvende makt ligger imidlertid hos statsministeren og regjeringen, som begge er ansvarlige overfor parlamentet. Flertallet av befolkningen er muslimer og disse har særlige rettigheter. Bibliotekenes samlinger er veldig preget av at Islam står i en særstilling.

Tekst og foto: Hans-Petter Storemyr

Videregående skole for jenter i Malakka, Malaysia.
Videregående skole for jenter i Malakka, Malaysia.
Folkebibliotek i Malakka.
Folkebibliotek i Malakka.

 

 

Kuala Lumpur
Kuala Lumpur