Landsmøteuttalelse om skolebibliotek

Norsk bibliotekforenings Landsmøte  vedtok 14.mars 2018 denne landsmøteuttalelsen om skolebibliotek. NBF Skole er selvsagt helt enige – dette gir viktige prioritering for vårt politiske arbeid med skolebibliotek framover.

Bedre skolebibliotek

Norsk Bibliotekforening krever bedre skolebibliotek, og at Kunnskapsdepartementet tar ansvar for skolebibliotekutvikling og -statistikk.

Norsk Bibliotekforening mener at et skolebibliotek skal være et redskap for å støtte elevene i å nå målene som ligger i læreplanverket. Sammen med blant annet Foreningen !les, Leser søker bok og Norske barne- og ungdomsbokforfattere jobber Norsk Bibliotekforening for å styrke skolebibliotek i grunnskolen og i videregående opplæring gjennom Aksjon skolebibliotek.

I Opplæringsloven og i forskrift til Opplæringsloven gis det klare føringer for at elever skal ha tilgang til skolebibliotek som er særskilt tilrettelagt for elevene for å kunne brukes aktivt i opplæringen. Norsk Bibliotekforening krever et tydeligere lovgrunnlag og sterkere statlige føringer for å gi alle elever tilgang til gode skolebibliotek. Kunnskapsgrunnlaget om skolebibliotekene er dårlig. Ingen vet for eksempel hvor mange elever som faktisk har tilgang til skolebibliotek i 2018.

Alle bibliotek i Norge rapporterer statistikk til staten gjennom Nasjonalbiblioteket. Denne statistikken brukes i liten grad av skoleledere og skoleeiere for å utvikle skolebibliotekene. Norsk Bibliotekforening krever endring i forskrift for bibliotekstatistikk så ansvaret for skolebibliotekstatistikk flyttes fra Kulturdepartementet og blir en del av øvrig rapportering fra skoleverket under Kunnskapsdepartementet.