IFLA School Library section Midterm-meeting 2018

Inntrykk fra IFLA School Library section sin Midterm-meeting 2-4 mai 2018 i Lyon, Frankrike.

Medlemmer av IFLA School Library section som var tilstede på møtet i Lyon.

Medlemmer av IFLA School Library section som var tilstede på møtet i Lyon. Hans-Petter Storemyr fra St.Olav videregående skole og NBF Skole bakerst til venstre.

IFLA sin skolebiblioteksesjon hadde møte i Lyon i Frankrike. Det var bibliotekarer fra en rekke land i verden som jobber i bibliotek i utdanningssektoren eller på informasjonsvitenskapelige institutt på universiteter. De land som var representert var Canada, USA, Brasil, Nederland, Australia, Japan, Kina, Frankrike, Tyskland, Italia og Norge.

Valérie Glass var vertskap for møtet som ble holdt på Informasjonsvitenskapelig institutt på en internasjonal skole (La Cité Scolaire Internationale).

Dag 1

Første dag startet med presentasjon av medlemmene av sesjonen og en gjennomgang av hvilke land og personer som er representert. Noen måtte trekke seg pga. dårlig finansiering eller stort press på egen arbeidsplass. Vi gjennomgikk arbeidsoppgaver og fikk referater fra IFLA Global vision møte fra sesjonens leder.

Andre del av dag 1 arrangerte den franske bibliotekforeningen sammen dokumentalistutdanninga en liten konferanse for skolebibliotekarer i regionen.

Interessante inntrykk

Vi fikk en gjennomgang av hvordan situasjonen er for franske skolebibliotek. Alle vi IFLA-medlemmene fra de ulike land holdt en liten presentasjon om utdanningssystemet og skolebibliotek i våre enkelte land. Fokuset var på lover og forskrifter og på hvordan formidling og informasjonskompetanse blir implementert i undervisningen.

Det er mange like utfordringer, men også store forskjeller på lovverk og på skolebibliotekets plass i de ulike IFLA-landene.

Dag 2

Andre dag hadde vi først en gjennomgang av tilbudet på dent internasjonale skolen. Besøk i ulike grupper. Bl.a. i engelsk undervisning i en internasjonal klasse. Elevene hadde som oppgave å intervjue IFLA-medlemmene.

På ettermiddag var vi på besøk på en filial av Lyon folkebibliotek. Helt nyåpnet filial med målgruppe barn og unge. Her var det fokus på bruk av ny teknologi i undervisningssammenheng med bl. a kurs i koding.

Dag 3

Siste dag var satt av til to ekskursjoner. Først et akademisk bibliotek. (Bibliotheque Universitaire Lyon 1). Et teknisk fakultet på Universitet i Lyon. Vi fikk en gjennomgang av hvordan biblioteket underviste 1 års studenter i informasjonssøking og kildebruk. Spørsmål kom opp om referansestiler. Universitetet brukte ikke noen internasjonale stilarter men en egen fransk ISO-standard.

Siste del av dagen var satt til besøk på en videregående skole med mye yrkesfagsklasser. Skolen lå i et gammelt industriområde. Elevmassen var ganske sammensatt, mange med arabisk bakgrunn.

Vi fulgte to klasser. En medieklasse og en IKT-klasse. Klassen jobbet med kildevurdering med fokus ekte eller falske nyheter. Skolebibliotekaren hadde timen sammen med faglærer. Elevene jobbet konkret med stoff fra nyhetsbildet.

Gruppa vår fikk også merket sikkerheten som er skjerpet inn ette terroren. Høye gjerder rundt alle utdanningsinstitusjoner og nøye registrering av alle besøkende med legitimering.

Faglig nyttig

Møtet var faglig nyttig. Interessant å utveksle erfaringer fra ulike utdanningsfelt i forskjellige land. Språkutfordringene var mindre nå enn på IFLA-møtet i Polen i august 2017.

 

//av Hans-Petter Storemyr