Referat fra styremøte 29.01.2018

Telefonmøte

Tilstede: Mari Hopland, Line Hansen Hjellup, Hans Petter Storemyr, Arne-Harald Steilbu og Ingrid Svennevig Hagen.

Meldt forfall: Veronica Mørch og Sunniva Relling Berg

Møteleder: Mari Hopland

Referent: Ingrid Svennevig Hagen

Årsmøtet 15.mars

Formaliteter rundt årsmøtet  må være på plass. Bibliospettboka er til god hjelp. 

Alle som ønsker det må ha meldt inn saker i forkant, det presiseres at det ikke skal være noe eventuelt på årsmøtet. Årsmøtet kan foreslå endringer i handlingsplanen osv. Det kan vedtas.

Formål og vedtekter: endringer denne gangen er unødvendig. Vi endret en del på forrige årsmøte. Vi jobber videre etter disse formålene og vedtektene.

Prinsipprogrammet: Vi skal arbeide for at alle elever skal ha tilgang til gode skolebibliotek.

Handlingsplanen er årsmøtets bestilling til styret i NBF skole. Handlingsplanen er det som vi gjøre. Det er viktig å fylle perioden med innhold som vi ønsker å jobbe med.

Statistikken bør det være et eget punkt i handlingsplanen.

Innkalling sendes 4 uker før årsmøtet.

Vi gjør det klart så fort som mulig.

Oppgavefordeling til årsmøtet

Mari er møteleder og leder oss gjennom programmet. Resten av styret har fått ulike oppgaver i forkant av årsmøtet. Årsmøtet er en formalitet. Protokollen og det nye styret må sendes til Brønnøysundregisteret i etterkant.

2.Møteplan 2018

Vi har så langt planlagt to telefonmøter, ett årsmøte og ett fysisk styremøte i 2018:

Årsmøte 15.mars

Telefon-styremøte mai. Helst etter at Hans Petter Storemyr har vært på IFLA-møte.

Telefon-styremøte august.

Fysisk styremøte 28.september i forbindelse med sørnorsk skolebibliotekseminar, hos Ingrid Svennevig Hagen på Valle Hovin vgs. Vi setter av en hel dag til å jobbe sammen med dokumenter som handlingsplan, leserinnlegg, nettsidene, medlemmene våre osv.

Møteplanen ser fornuftig ut. Ikke alle drar på Organisasjonsmøtet. Nytt styremedlem får tilbud om å være med på det.

3.Parallellseminar på Bibliotekmøtet i Sandefjord 15.mars

Ingrid holder kontakten med foredragsholder på parallellseminaret, professor Joron Pihl.

4. Sørnorsk skolebibliotekseminar 2018

Nasjonalbiblioteket, Oslo, 27.september

Bare for skolebibliotek i vgs. Ingrid og Mari har hatt ett telefonmøte om innholdet på seminaret.  Vi diskuterte flere aktuelle navn. Styret kom med innspill og forslag til foredragsholdere fra ulike deler av landet.

Vi ønsker også å invitere politikere og noen fra NB til å si noen ord. Det er også interessant å få en omvisning på slutten av dagen.

Vi må ha klart hold av datoen-info til bibliotekmøtet. Ingrid ordner grafisk profil osv. til bibliotekmøtet.