-Nå må de snakke om skolebibliotek!

Dette leserinnlegget sto på trykk i Morgenbladet 23. mars 2018.

Tekst: Mari Hopland, leder Norsk Bibliotekforening Skole på vegne av Aksjon skolebibliotek

Kulturminister Trine Skei Grande sa i Morgenbladet 9. mars at hun er redd for at kunnskapsministeren blir sint om hun uttaler seg om skolebibliotek. La oss håpe hun tar feil, og at Jan Tore Sanner ikke blir sint om hun inviterer til å gjøre noe med skolebibliotekene. Det er det nemlig på høy tid at noen gjør.

Skolebibliotek er en del av skolene. Både lovverk og læreplaner forutsetter at skolene har fungerende skolebibliotek for at elevene skal nå målene for opplæringen. Dette er kunnskapsdepartementets ansvar.

Samtidig har kulturminister Grande ansvar for å hente inn skolebibliotekstatistikken. Som det kommer frem i artikkelen – statistikken er ubrukelig. Vi vet faktisk ikke hvor mange elever som har tilgang til et fungerende skolebibliotek. Grande har også ansvaret for Kulturrådets innkjøpsordninger. Hun kan sørge for at innkjøpsordningene når leserne – også gjennom skolebibliotekene. Kunnskapsministeren svarer ikke Morgenbladet. Departementet viser til at skolebibliotekene er kommunenes ansvar. Det er en ren ansvarsfraskrivelse fra statsråden.

Aksjon skolebibliotek har hatt møter med Kunnskapsdepartementet og levert et innspill til statsbudsjettet. Vi gir politikerne argumenter og konkrete virkemidler for å sikre alle elever gode skolebibliotek. Et tiltak er at kunnskapsministeren og kulturministeren begynner å snakke sammen.

Gode skolebibliotek gir gode lesere, og gode lesere har større sjanse for å fullføre opplæringa og mestre livene sine. Det er så enkelt som de sier på Spangereid skole: Punkt én er å sette av tid til lesing hver dag. Punkt to er å ha ny litteratur tilgjengelig.