Velkommen til vårt parallellseminar på Det 76. norske bibliotekmøte

NBF skole arrangerer parallellseminar på Det 76. norske bibliotekmøte i Sandefjord. Vi har invitert Professor Joron Pihl til å snakke om lærer – biblioteksamarbeid.

Tid: Torsdag 15.03.2018 kl. 10.15 – 11.15

Sted: Scandic Park Sandefjord, Parketten

Lærer – bibliotekarsamarbeid: Visjoner for partnerskap mellom lærere og bibliotekarer i det 21. århundre

Hvordan kan partnerskap mellom lærere og bibliotekarer bidra til utvikling av elevers leselyst og læring? Hva må til for at slike partnerskap skal fungere?
Professor Joron Pihl ved OsloMet – storbyuniversitetet, er en av forfatterne bak forskningsantologien Teacher and Librarian Partnerships in Literacy Education in the 21st Century. I dette foredraget gjør hun rede for hva forskerne kom fram til med utgangspunkt i lærer – bibliotekarsamarbeid. Pihl er også medforfatter av den nye boken Skolebiblioteket – Læring og leseglede i grunnskolen som vår nestleder Line Hansen Hjellup er redaktør for. Pihl har skrevet kapittelet «Skolebiblioteket i framtidens skole».