Nytt styre i NBF Skole

Årsmøte i NBF Skole ble avholdt i Sandefjord 15.mars.

Styret i NBF Skole 2018 - 2020.
Styret i NBF Skole 2018 – 2020. Line H Hjellup, Mari Hopland, Hans-Petter Storemyr, Ingrid Svennevig Hagen, Anne Brit Ingholm, Arne-Harald Steilbu. 

Styret for perioden 2018 – 2020 er

Leder: Mari Hopland, Hamarøy bibliotek, Nordland (gjenvalg)

Nestleder: Line Hansen Hjellup, Spangereid skole/Kompetansesenter sør, VestAgder (gjenvalg)

Sekretær: Ingrid Svennevig Hagen, Valle Hovin vgs, Oslo (gjenvalg)

Kasserer: Arne-Harald Steilbu, Lenvik bibliotek, Troms (gjenvalg)

Medlemsansvarlig: Hans-Petter Storemyr, St.Olav vgs, Østfold (gjenvalg)

Varamedlemmer:

Veronica Mørch, Nordland fylkesbibliotek, Nordland (gjenvalg)

Anne Brit Ingholm, Mailand vgs, Akershus (ny)

Vi ser fram til å jobbe for gode skolebibliotek til alle elever!

 

Protokoll kommer.