Innkalling til årsmøte i NBF Skole

 

Norsk Bibliotekforenings spesialgruppe for skole innkaller til årsmøte i forbindelse med Det 76. norske Bibliotekmøte i Sandefjord.

Forslag til årsmøtet må meldes til styreleder Mari Hopland, kontaktnbfskole@gmail.com, før 1.mars 2018. Sakspapirer publiseres på vår nettside skole.norskbibliotekforening.no, 2 uker før møtet.

Tid:  15.mars 2018 kl. 17.30-18.30

Sted: Scandic Park Sandefjord

Saksliste:

  1.   Godkjenning av innkalling.
  2.   Godkjenning av saksliste.
  3.   Valg av møteleder og referent.
  4.  Årsmelding 2016-2018.
  5.   Regnskap NBF skole 2017 og Revisjonsberetning 2016  og 2017
  6.   Formål og vedtekter.
  7.   Virkeplan 2018-2020.
  8.   Budsjett 2018.
  9.   Innkomne forslag (frist 1.mars 2018).
  10. Valg.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

styret i NBF Skole