Referat styremøte 18.10.2017

Tid: 18.10.2017 kl.10.00-15.00

Sted: Thon Hotell Linne, Oslo

Tilstede: Mari Hopland, Sunniva Relling Berg, Veronica Mørch, Hans Petter Storemyr og Ingrid Svennevig Hagen

Meldt fravær: Line Hansen Hjellup og Arne-Harald Steilbu

Møteleder: Mari Hopland

Referent: Ingrid Svennevig Hagen

Referat fra forrige møte godkjent

Parallellseminar på Det norske bibliotekmøtet 2018

NBF Skole har invitert Professor Joron Pihl til å holde foredrag på et parallellseminar på Det norske bibliotekmøtet den 15.mars i Sandefjord. Programmet lanseres i desember. Programmet lanseres i midten av desember og vi er glade for at Pihl vil snakke om boka Teacher and Librarian Partnerships in Literacy Education in the 21st century. 

Skolebibliotekseminar 2018

NBF Skole planlegger et skolebibliotekseminar i Oslo i 2018 for skolebibliotekarer, lærere og skoleledere. Vi har arrangert slike seminarer flere ganger, med hovedfokus på bibliotek i  grunnskolen og den videregående skolen, annenhver gang.  Vi har satt ned en arbeidsgruppe som jobber med å få på plass tid, sted og et spennende program.

Prinsipprogram/Formål og virkeplan  

Vi jobber med prinsipprogram, formål og virkeplan fram mot Bibliotekmøtet 2018.

Aksjon skolebibliotek

Ann-Berit Hultin (generalsekretær NBF)og Nina Ødegård (Hovedstyret NBF)kom innom møtet vårt og informerte om samarbeidsprosjektet Aksjon skolebibliotek. Vi er fornøyde med at aksjonen har fått mye oppmerksomhet i media og at Foreningen !les, Leser søker bok, Norske barne- og ungdomsbokforfattere, Forfatterforeningen og Norsk Bibliotekforening sammen løfter  skolebibliotek opp på dagsordenen.

Budsjett

Budsjettet vil bli diskutert på neste styremøte i desember, når vår økonomiansvarlige Arne-Harald er tilstede for å forklare oss årets regnskap.

 

 

 

En kommentar om “Referat styremøte 18.10.2017

Det er stengt for kommentarer.