Internasjonalt skolebibliotekarbeid

Inntrykk fra IFLA –konferansen i Wroclaw og fra Satellitt-møtet i skolebiblioteksesjonen.

Hans-Petter Storemyr

av Hans-Petter Storemyr, styremedlem i NBF-skole og styremedlem i IFLA School Library Section.

-Jeg har deltatt på IFLA møtet tidligere men det er første gang jeg har hatt et verv i en IFLA seksjon. Jeg ble nominert av styret i NBF-skole i valgt inn i «School library section på IFLA møtet i Wroclaw i 19-25 august 2017.

Det var en stor fordel å ha noen oppgaver på IFLA for å bli kjent i seksjonen. Flere møter i sesjonen bidro til travle dager. Jeg brukte også tid i forkant på å gjøre meg kjent med programmet og laget en timeplan for meg selv slik at jeg fikk med meg de seminarene jeg mente var mest interessante.

I forkant av selve konferansen arrangerte «School Library section» en dags satellitt-møte med fokus på arbeidet i sesjonen.  De fleste deltakerne var lokale bibliotekarer som jobbet i skolebiblioteksektoren i Polen.

Det var mange andre nye representanter fra forskjellige land fra hele verden, selv om organisasjonen er dominert av Vest-Europa og USA. Skolebibliotek står overfor like problemstillinger, men man ser at land i Latin-Amerika og Afrika har andre typer utfordringer enn i vestlige land.

Mye av temaet på Satellitt møte dreide om arbeid som har vært gjort i forhold til IFLA sine retningslinjer for arbeid i skolebibliotek.

Dokumentet kan lastes ned her: IFLAs retningslinjer for skolebibliotek.

Retningslinjene inneholder en grundig innledning med bakgrunn og redegjørelser for IFLAs arbeid med retningslinjene. Så kommer kapitler om Mål og strategier, Skolebibliotekets juridiske og økonomiske rammeverk, Skolebibliotekets menneskelige ressurser, Fysiske og digitale ressurser i skolebiblioteket, Undervisningsopplegg og aktiviteter i skolebiblioteket, Evaluering av – og PR for skolebibliotek og en rekke vedlegg, inkludert en sjekkliste fra Canada som eksempel på skolebibliotekevaluering. Hvert kapittel inneholder også en referanseliste som gir gode tips til videre lesing.

Vi jobbet i grupper og utvekslet erfaringer fra bibliotek og presenterte det i plenum til slutt. Noen språklige utfordringer var det underveis. Gruppa mi jobbet med retningslinjer for fysiske og digitale ressurser og undervisningsopplegg i skolebiblioteket. Norge-Frankrike-USA og Singapore var representert i denne gruppa.

Retningslinjene er utarbeidet av IFLA School Libraries Section Standing Committee (styret i IFLAs Seksjon for skolebibliotek) og redaktører har vært Barbara Schultz-Jones og Dianne Oberg

De to norske bibliotekarene Annike Selmer og Randi Lundwall har gjort et flott arbeid med å oversette IFLA sine retningslinjer for skolebibliotek til norsk.

De har lagt vekt på det som er aktuelt for norske forhold. Annike Selmer har vært med i skolebiblioteksesjonen i 4 år men går nå ut.

Selve IFLA møtet inneholdt flere foredrag som var relevant for de som jobber i skolebibliotek. De vare spredt utover uka.  Det ble avholdt «Business meeting» i sesjonen første dagen av IFLA hvor vi nye representanter ble valgt. Halvparten ab representantene går ut resten blir sittende i to år til for å få til kontinuitet i sesjonen.

Skolebibliotekseksjonen var medansvarlig for to større sesjoner under selve IFLA-konferansen:

  1. Forholdet skole-bibliotek. Erfaringer fra feltet: Informasjonskompetanse og undervisning.
  2. Litteraturformidling og lesestimulering.

Det var forskningsbaserte innlegg med eksempler fra bibliotek og skolehverdagen.

Interessant og nyttig å få presentert disse eksemplene fra ulike land i verden. Mange felles utfordringer for skolebiblioteksektoren.

Alle verdensdeler er representert i sesjonen, men Vest-Europa og USA er nok overrepresentert når det gjelder verv i skolebiblioteksesjonen.