Referat styremøte 19. september 2017

Styremøte NBF skole Tirsdag 19.09.2017

Telefonmøte

Tilstede:Line Hansen Hjellup, Veronica Mørch , Mari Hopland, Ingrid Svennevig Hagen,  Arne-Harald Steilbu, Hans-Petter Storemyr

Meldt forfall: Sunniva Relling Berg

Møteleder: Mari Hopland

Referent: Ingrid Svennevig Hagen

Referat Fra forrige styremøte 08.06.2017 godkjent. Referat her.

  1. Bibliotekmøtet 2018

Møtet blir holdt i Sandefjord 14.-16.mars. Vi har meldt inn ønsker om to parallellseminar, men har ikke fått svar fra NBF sentralt ennå. 

  1. Sørnorsk skolebibliotekseminar 2018

NBF skole planlegger å arrangere Sør-norsk skolebibliotekseminar for skolebibliotek i den videregående skolen neste høst.  Vi kommer tilbake med informasjon om  tid og sted.

  1. Årsmøte 2018

Årsmøtet legges til bibliotekmøtet. De aller fleste i styret vil være med videre. Vi må ha på plass en virkeplan for hva vi skal jobbe med i neste periode. Regnskap og budsjett må også være på plass.

  1. Organisasjonsmøtet i oktober

Vi holder et fysisk styremøte i forbindelse med organisasjonsmøtet i NBF i oktober. 

  1. Aksjon skolebibliotek

Aksjon skolebibliotek (i dag 19.09.2017, med en artikkel  i Aftenposten junior) ruller videre og det ved hjelp av godt samarbeid mellom Foreningen !les , NBF, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Leser søker bok.

  1. IFLA School libraries

Hans-Petter Storemyr er vår mann i IFLA. Han orienterte om  sitt første møte i den internasjonale bibliotekverden. Hans-Petter deltok på IFLA-konferansen i Polen tidligere i år. Alle sesjonene har satelittmøter. Hans Petter hadde godt utbytte av konferansen.  Det var mange andre nye representanter fra forskjellige land fra hele verden, selv om organisasjonen er dominert av Vest-Europa og USA. Skolebibliotek står overfor like problemstillinger, men man ser at land i Latin-Amerika og Afrika har andre typer utfordringer enn i vestlige land.  Hans-Petter kommer til å skrive en egen sak om dette på nettsiden vår. Sesjonene om skolebibliotek er veldig spredt utover møtet.

  1. Virkeplan – http://skole.norskbibliotekforening.no/virkeplan/

Hjemmelekse til neste styremøte. Hva har vi gjort og hva bør vi gjøre annerledes. Vi må legge en plan for neste periode. Er det noe her vi ikke har jobbet med hittil i perioden, som bør prioriteres?

  1. Læreplaner

Alle fagenes læreplaner skal revideres. NBF skole vil følge med på oppdateringer når det er høringer, slik at vi får med oss hvor skolebiblioteket kan kobles inn.

  1. Regnskap

Vår regnskapsansvarlige, Arne-Harald, la fram regnskapet og var fornøyd med resultatet i år. Han forbereder et budsjettforlag til neste styremøte.

  1. Eventuelt

Hans-Petter orienterte om Arendalsuka. Han stod på stand for NBF og merket at det var valgår, fordi politikerne ikke var så lette å få tak i.