Men det er vel greit nok for unger?

Torsdag 14.september deltok NBF skoles leder, Mari Hopland, i en samtale på Gyldendalhuset om tilstanden til skolebibliotek i grunnskolen. Initiativtaker var Foreningen !les og aksjon skolebibliotek. Samtalen ble ledet av Silje Tretvoll, leder for Foreningen !les. De øvrige deltakerne var rektor ved Spangereid skole Even Tronstad Sagebakken, Professor Joron Pihl ved HiOA og Terje Moen, 1. nestleder i skolenes landsforbund. Skolebibliotek er viktig gjennom hele skoleløpet, ikke bare når man kommer på høgskole/universitetsnivå, derfor er det viktig at man lærer seg å bruke skolebiblioteket i grunnskolen (gjerne også i barnehagen). Lesing og tilgang til god litteratur har en sosialt utjevnende funksjon, og der er skolebibliotekets rolle spesielt viktig! Vi i NBF skole er opptatt av å trekke frem de gode eksemplene og var derfor svært glade for at Sagebakken var tilstede for å snakke varmt om den systematiske bruken av skolebiblioteket  gjennom alle trinnene på Spangereid skole.

Se Foreningen!les sin video av samtalen her.

Debatt om skolebibliotek i grunnskolen. (Foto: Ingrid Svennevig Hagen)