Referat styremøte 8.juni 2017

Tid: Torsdag 8.juni kl. 08:30-09:30

Sted: Appear.in/nbfskole

Tilstede: Line Hansen Hjellup, Sunniva Relling Berg, Veronica Mørch , Mari Hopland, Ingrid Svennevig Hagen,  Arne-Harald Steilbu

Meldt forfall: Hans-Petter Storemyr

Møteleder: Mari Hopland

Referent: Ingrid Svennevig Hagen

  1.   Nordnorsk Skolebibliotekseminar 2017 – en oppsummering

Veldig vellykket! Alt gikk veldig fint. OK antall deltakere, nok til at det gikk rundt. Bra at vi tar i når vi beregner budsjettet. Arne-Harald noe å tilføye? Vi har mer å rutte med. 30 personer fulgte strømmingen på internett, «peak» med Thomas Nordahl. Gode tilbakemeldinger i etterkant.  

Arbeidsbyrde: Fordelt veldig greit mellom de ulike medlemmene i styret. God fordeling mellom oss, slik at det ikke føltes belastende for noen.  

  1.      Arbeidet med aksjon skolebibliotek.

KUF-komitteen er enige med oss. Lobbyvirksomhet har gitt resultater. Organisasjonene har møtt alle i komiteen. Kunnskapsdepartementet vil ha en melding om bibliotek som involverer hele utdanningsløpet fra skole- til forskningsbibliotek. Kunnskap og kultur snakker sammen. Det er bra! De andre organisasjonene er også helt på! Skolebibliotek som en del av undervisningen. Viktig fram mot valget. 

Arbeidet fortsetter:

Arendalsuka – Noen som vil/kan delta?

Barnebokfestival med paneldebatt om skolebibliotek (Oslo, 14.september?)

Spørreundersøkelse til skoleledere, vil bli sendt ut i høst.

  1.     Valgkamp 2017

Hvordan gjøre skolebibliotek til valgkampsak? Synliggjøre skolebibliotek for politikerne (listetopper). Lokallagene i NBF oppfordres til å sende spørsmålene fra NBF til sine listetopper før stortingsvalget. Et av spørsmålene er om skolebibliotek.
Aksjon skolebibliotek jobber målretta med å gjøre skolebibliotek til en valgkampsak i 2017.
Skolebibliotekutvikling starter på toppen, lederne må bevilge penger og vise interesse.

  1.      Bibliotekmøtet 2018

Bibliotekmøtet 2018 arrangeres i Tønsberg mars.

Flere forslag til hva NBF skole skal bidra med ble fremmet.

Vi har en intensjon om å arrangere Sørnorsk skolebibliotekseminar for vgs i 2018, med Ingrid som arbeidsleder. Fagforbundet og Bibliotekarforbundet har sponset slike arrangementer tidligere. Skolebibliotekseminar neste år? Vi diskuterte om vi skulle  arrangere det sammen med bibliotekmøtet? Lurt å samordne, men også fint å ha et eget seminar. Dette kan vi diskutere mer senere.

  1.      Årsmøte 2018

Alle styremedlemmer er på valg hver gang. Valgkomiteen må sette i gang arbeidet med å finne nye medlemmer, eller sikre at de som sitter i styret vil fortsette. Vi legger årsmøtet til Bibliotekmøtet. Vi regner på hvor mange som kan være med, nye medlemmer i styret vil bli prioritert, dersom noen stiller sin plass til disposisjon

  1.      IFLA. Hans Petter er vår representant i Polen. Vi gleder oss til å høre mer!
  2.      Møteplan for høsten

To eller tre styremøter til høsten?

Mari foreslår et nytt møte midt i september, når lærebokutlånet er ferdig.

Nasjonal bibliotekdag 1.september. Dette kan vi planlegge på Basecamp.

Organisasjonsmøtet 18.-19.oktober. Styret møtes fysisk, da er det fint å kombinere det med å delta på  på organisasjonsmøtet. Rimeligere enn å ha et møte i tillegg. Viktig at vi stiller opp på organisasjonsmøtet og treffer andre spesialgrupper og hovedstyret.

  1.      Eventuelt

Utviklingsplan for videregående skoler i Akershus/Ingrid

Ingrid deltar i en arbeidsgruppe bestående av tre skolebibliotekarer, tre skoleledere, én representant fra Fylkesbiblioteket og én representant fra AVO, som lager en utviklingsplan for å sikre et godt og ambisiøst skolebibliotektilbud ved alle videregående skoler i Akershus. Utviklingsplanen skal være ferdig i løpet av høsten 2017.