Presentasjonene fra Nordnorsk skolebibliotekseminar 2017

Tirsdag 25.april var nærmere 60 skoleledere, lærere, bibliotekarer og foredragsholdere samlet i Bodø til Nordnorsk skolebibliotekseminar 2017.

Her er referat, presentasjoner og videoopptak fra de ulike programpostene.

Ordfører Ida Maria Pinnerød åpnet Nordnorsk skolebibliotekseminar 2017
Ordfører Ida Maria Pinnerød

Åpning. Ida Maria Pinnerød, ordfører i Bodø kommune

Ida Maria Pinnerød ønsket oss velkommen til Bodø og snakket varmt om lesing og bibliotek. Og hun minte oss på det viktigste – at vi kan gjøre en forskjell – ikke for oss som var til stede på seminaret, men for dem vi var der for. For jo bedre fagpersoner vi er på lesing, i skole, skoleledelse og bibliotek, jo bedre muligheter kan vi gi hver enkelt elev til å lykkes med lesingen og til å finne sin plass i livet.

Anja Veronica Hanssen og Trud Berg
Anja Veronica Hanssen og Trud Berg

Stormen bibliotek og skolene i Bodø. Biblioteksjef Trud Berg og pedagog Anja Veronica Hanssen, Stormen bibliotek.

Last ned: Presentasjon Stormen bibliotek og skolene i Bodø 2017.

I sin presentasjon viste Trud Berg og Anja Veronica Hansen hvordan de håper  Stormen skal være en ressurs for skolene i Bodø kommune når det kommer til lesing. Nytilsatt pedagog ved biblioteket, Anja Veronica Hansen, jobber bevisst med å tilpasse alle bibliotekets formidlingsopplegg til læreplanene for å gjøre skolene bevisst på hva de har å hente i et besøk på biblioteket.

Even T. Sagebakken
Even T. Sagebakken

Lesing i system i kommune og skole. Rektor Even T. Sagebakken, Spangereid skole, Lindesnes kommune.

Se hele innlegget på youtube.

Last ned presentasjonen: LESING PÅ TIMEPLANEN på Spangereid skole.

Even T. Sagebakken viste i sitt foredrag hvordan Spangereid skole har jobbet systematisk og kunnskapsbasert med å få en kultur for lesing på sin skole. Lesing er valgt som metode fordi forskning viser at det er tidlig mestring av lesingen som er den største suksessfaktoren for hver enkelt elev. Etter å ha jobbet med lesing og skolebibliotek som metode for en helhetlig leseopplæring i ti år, ser skolen tydelige resultater.

Line H. Hjellup
Line H. Hjellup

Leseglede på timeplanen. Skolebibliotekar Line H. Hjellup, Spangereid skole, Lindesnes kommune. 

Se hele innlegget på youtube.

Last ned presentasjonen: LESING PÅ TIMEPLANEN på Spangereid skole.

I denne delen av foredraget fra Spangereid forklarte skolebibliotekaren hvordan de organiserer opplæringen rundt skolebiblioteket, hvordan en bibliotekstime ser ut, hva som forventes av lærerne på skolen i forhold til skolebiblioteket, hvordan de velger ut og formidler bøker og hva skolebibliotekassistentene bidrar med på Spangereid skole. Blant annet.

Lansering av nettsiden Skolebibliotek.no. Inger Berg Wilhelmsen, Universitetet i Agder.

Inger Berg Wilhemsen lanserte nettsiden skolebibliotek.no – en ressurs med undervisningsopplegg, planer, lovverk og nyheter innen skolebibliotek i grunnskole og videregående skole i Norge. Nettsiden skolebibliotek.no er en videreføring av nettstedet informasjonskompetanse.no og skolebibliotek.uia.no – og et konkret resultat av Program for skolebibliotekutvikling 2009 – 2013. Nettsiden er sikret videre driftsmidler fra regjeringen.

Thomas Nordahl
Thomas Nordahl

Betydning av lesing – fra barnehage til universitet. Professor Thomas Nordahl, Høyskolen i Hedmark.

Last ned presentasjonen her:Betydning av lesing.Bodø.25.04.17

Thomas Nordahl tok oss gjennom utdanningsforskningen fra barnehage til videregående skole, og viste hvordan det er tett sammenheng mellom barnas språklige evner og foreldrenes bakgrunn helt fra barnehagealder. Og så hvordan de barna som har svakere språklige evner i barnehagen vil ha problemer med leseferdigheter og faglige ferdigheter videre i skolesystemet, og til slutt ha markant større risiko for ikke å fullføre videregående opplæring. 

Les et fyldigere referat fra foredraget her.

Ole Ivar Burås Storø
Ole Ivar Burås Storø

Sakprosa: En ny litterær bølge, men ikke for ungdom? Ole Ivar Burås Storø, Foreningen !Les

Last ned presentasjonen: Sakprosa: En ny litterær bølge, men ikke for ungdom?

Mange ungdom slutter å lese. De snakker om at de ikke finner bøker de interesserer seg for, vennene slutter å lese, de må holde fokus på prestasjoner både i skole og fritid. Her har sakprosa for ungdom et stort marked – ungdommene som vet akkurat hva de interesserer seg for og hva de vil bruke tida si på.

Ingunn Aamodt
Ingunn Aamodt

Om lesing er så viktig, hvem har ansvaret?  Forfatter Ingunn Aamodt.

Ingunn Aamodt har skrevet over 60 barnebøker, fra Pulverheksa til Marg og Bein og Marlena Evensen – blant annet. Hun fortalte om sin barndom nesten uten barnebøker og hvordan det hadde preget henne til å overøse egne barn med det beste fra barnelittearturen.

Hun understreket hvor viktig det er at barna får møte fortellingene, eventyrene og magien i bøkene mens de ennå er barn. Det er en viktig oppgave både for skolene og formidlerne, men kanskje aller mest for foreldrene, i følge Aamodt.

De gode stundene med ei bok er en del av oppveksten hun ønsker alle barn, og det er også en stor motivasjon for hennes skriving. Ungene må få de historiene de vil ha – de spennende, engasjerende og de skumle.

Deltagere på Nordnorsk skolebibliotekseminar 2017
Deltagere på Nordnorsk skolebibliotekseminar 2017
Arne-Harald Steilbu, Veronica Mørch, Hans-Petter Storemyr, Mari Hopland, Line H. Hjellup
Styret i NBF Skole og ansvarlige for Nordnorsk skolebibliotekseminar: Arne-Harald Steilbu, Veronica Mørch, Hans-Petter Storemyr, Mari Hopland, Line H. Hjellup

 

 

 

En kommentar om “Presentasjonene fra Nordnorsk skolebibliotekseminar 2017

  1. Så flotte forelesninger!
    Herlig at vi som hverken klarte å komme oss nordover eller fikk til å følge forelesningene direkte kan få sett dem.
    Takk til dere, flinke og arbeidsomme styremedlemmer!

Det er stengt for kommentarer.