Referat styremøte NBF Skole, 16.02.2017 kl.14.00-15.00

Tilstede: Arne-Harald Steilbu, Hans-Petter Storemyr, Mari Hopland, Ingrid Svennevig Hagen, Line Hansen Hjellup

Meldt forfall: Veronica Mørch og Sunniva Relling Berg

Møteleder: Mari Hopland

Referent: Ingrid Svennevig Hagen

1. Nordnorsk Skolebibliotekseminar 2017

Vi fordelte arbeidsoppgaver innad i styret og ble enige om en fremdriftsplan. Vi håper naturligvis på mange deltakere på Nordnorsk skolebibliotekseminar 2017.

2. IFLA-skolebibliotekseksjonen

Hans-Petter Storemyr har blitt spurt om å stille til nominasjon i IFLA-skolebibliotekseksjonen. Man blir valgt for fire år om gangen, og Hans-Petter er klar til innsats! Resten av styret i NBF Skole støtter hans nominasjon!

3. Ny skolebiblioteklov

NBF har sendt brev til kunnskapsministeren. Nytt brev hvor de ber om møte. Det har vært mye skriverier om skolebibliotek i det siste. Senest i Klassekampen, 15.02.2017 http://www.klassekampen.no/article/20170215/ARTICLE/170219974 . Leder i NBF, Mariann Schjeide, kontaktet Mari i forkant. Det er viktig å trekke frem de gode skolebibliotekene i slike sammenhenger.

4. Boklansering

Ingrid var tilstede under lanseringen av en ny fagbok om skolebibliotek, på HiOA tirsdag 13.02.2017. Ny bok om samarbeid mellom lærere og bibliotekarer. Joron Pihl, Kristin Skinstad van der Kooij and Tone Cecilie Carlsten (2017):  Teacher and Librarian Partnerships in Literacy Education in the 21st Century, Sense Publishers, Amsterdam. Interessant bok om bibliotekenes og litteraturens betydning i menneskers liv. Hvordan kan skolen skape leseglede? Om lesegledens betydning og kraft.

5. Nytt møte? Vi prøver å holde nytt styremøte i uke 14.