Styrk lovverket for skolebibliotekene.

Vi har sendt brev til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Og vi har gjort det sammen med ti store organisasjoner som er opptatt av at barn og unge skal få den beste skolen med de beste skolebibliotekene. Eller i det minste at de skal få de skolebibliotekene de faktisk har krav på i dagens lovverk.

Denne gjengen her har signert brevet sammen. Norsk bibliotekforening. Utdanningsforbundet. Fagforbundet. Skolenes landsforbund. Kulturforbundet i Delta. Norsk forfattersentrum. Foreningen !les. Leser søker bok. Norske barne og ungdomsbokforfattere. Bibliotekarforbundet. Norsk barnebokinstitutt. Det er ganske mange medlemmer. Og vi er helt enige, alle sammen, om at skolebibliotek kan utgjøre en stor forskjell for elevenes opplæring. Og vi er enige om at dagens lovverk og dagens praksis i Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet gjør det for enkelt å nedprioritere skolebibliotekene.

Så nå ber vi kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, ansvarlig for landets skolebibliotek, om å vurdere hvordan en styrking av skolebibliotekene kan gjøres.

Vi ønsker at

  • skolebiblioteket settes i sammenheng med læreplanene og blir en del av skolens pedagogiske planverk
  • skolebiblioteket har kvalifisert bibliotekfaglig kompetanse
  • skolebiblioteket er åpent og bemannet i skolens åpningstid
  • skolebiblioteket ligger i egnede lokaler i skolen eller i rimelig avstand fra skolen slik at biblioteket kontinuerlig kan benyttes i elevenes læring
  • skolebiblioteket inneholder en relevant boksamling innenfor fag- og skjønnlitteratur, digitale verktøy og andre medier
  • skolebiblioteket formidler litteratur tilpasset elevenes evner og deres måte å lære på, fremmer språkutvikling og stimulerer til lesing gjennom å gi elevene gode leseopplevelser
  • det tas større ansvar for utviklingen av skolebibliotekene og at anbefalingene som ble gitt i Evaluering av program for skolebibliotek 2009-2013 følges opp
  • det føres tilsyn med at skoleeierne gir elevene tilgang til tilrettelagte skolebibliotek
  • skolebibliotek skal utvikles til å bli en formidlingsarena for blant annet litteraturformidling gjennom den kulturelle skolesekken

 

Nå venter vi på svar. Og vi vil ikke vente til sommeren, eller til etter valget, eller til vi må be neste kunnskapsminister om det samme. Vi vil ha svar. Det fortjener ungene våre.

// Mari Hopland, Leder NFB Skole