Skolebibliotek i verdensklasse: Måloppnåelse, leselyst og pedagogisk samarbeid

Rapport fra konferansen Skolbibliotek 2016, Stockholm 23.-24.november.

I Sverige arrangeres det hvert år en skolebibliotekkonferanse som er skreddersydd for alle med interesse for skolebibliotek. Konferansen retter seg mot bibliotekarer, lærere og skoleledere og omfatter hele skoleløpet fra grunnskolen til og med videregående opplæring. Konferansier var Sofia Malmberg, som er kjent for mange norske bibliotekarer som forfatteren av bøkene Bibliotekarien som medpedagog (2014) og Happenings som arbetsmetod: eller – kom, vi drar till bibblan! (2015). Styremedlemmer i NBF Skole, Line Hansen Hjellup og Ingrid Svennevig Hagen var med for å ta pulsen på skolebibliotekmiljøet i nabolandet vårt.

«Skolbibliotek i världsklass»

I Sverige deles det årlig ut en utmerkelse til skolebibliotek som oppfyller bestemte krav. Skolbibliotek i världsklass er en viktig anerkjennelse av et godt stykke arbeid for den skolen som mottar utmerkelsen.  Kriteriene kan brukes av rektorer og skolebibliotekarer som en slags ledestjerne for hvordan et godt, pedagogisk integrert, velfungerende skolebibliotek skal drives. Flere av bibliotekarene som holdt foredrag om sine prosjekter kunne med stolthet kalle sitt bibliotek for skolebibliotek i verdensklasse.

Rektor er vår venn

Möllevångsskolan i Malmö har de sett tydelige resultater av et godt samarbeid mellom rektor, skolebibliotekar og lærere. Skolen har 470 elever, hvorav de fleste har innvandrerbakgrunn. Den stoltheten som rektor Andreas Katsanikos viste over sine medarbeidere og sine elever, var både rørende og inspirerende. Skolebibliotekets ansatte jobber tett sammen med lærerne om leseprosjekter, ekskursjoner til ulike kulturinstitusjoner i byen, og digital kompetanse.

Samarbeid med lærere

Elevenes læringsprosess og måloppnåelse er skolebibliotekarens anliggende. Derfor må vi ta del i undervisningen i samarbeid med lærerne. Åsa Mattsson og Eva Danielsson fra Celsiusskolan i Uppsala fortalte om sitt leseprosjekt i engelsk, som bygger på prinsippet om «Guided inquiry». «Guided inquiry design» er en amerikansk metode, hvor elevene utvikler sine analytiske evner gjennom å lese, reflektere, diskutere og søke etter og bruke informasjon. I løpet av sju uker arbeider elevene med en litterær dystopi som de har lest. De veiledes av lærer og skolebibliotekar i å innhente informasjon om aktuelle samfunnsspørsmål og vitenskapelige fakta og forener dette i en analyse av de skjønnlitterære tekstene.

Å forvandle informasjon til kunnskap

Læreplaner er viktige for å legge grunnlaget for skolebibliotekets eksistens. For at skolebiblioteket skal spille en sentral rolle i elevenes måloppnåelse er det viktig at vi forteller hvordan vi som skolebibliotekarer kan bidra og hva vi vil med skolebiblioteket. Dette må forankres i planene ved skolen. Rebecca Borg og Eric Haraldsson er to profilerte bibliotekarer fra Växjö. De understreket i sitt foredrag at det viktig at vi skolebibliotekarer roper ut til skoleledelsen og de andre ansatte hvordan vi kan bidra i elevenes læringsprosess.  Et rom med bøker er ikke nok for å kalle noe et skolebibliotek! En skolebibliotekar skal gjennom arbeid med lesing, veiledning, og medie- og informasjonskompetanse hjelpe elevene å forvandle informasjon til kunnskap.

Nordnorsk skolebibliotekseminar 2017

Vi tar med oss inspirasjon og erfaringer fra konferansen når vi nå planlegger Nordnorsk bibliotekseminar i Bodø, i april 2017.