Skolebibliotek inn i elevundersøkelsen

Spørsmål om skolebibliotek er igjen en del av elevundersøkelsen. Utdanningsdirektoratet har gitt plass til to spørsmål om hvordan elevene fra 5.trinn i grunnskolen til VG3 på videregående skole opplever skolebiblioteket sitt. Undersøkelsen er obligatorisk for 7.trinn, 10.trinn og VG3, øvrige trinn deltar om skolen ønsker det.

De to spørsmålene om skolebibliotek er lagt i en tilleggsbolk. Hver rektor kan velge å inkludere den i sin skoles utvalg av tilleggsspørsmål.

Fylkesbiblioteket i Sør-Trøndelag har vært pådriver i denne saken, og de øvrige fylkesbibliotekene og NBF Skole har kommet med innspill underveis. Dette året er et prøveår for spørsmålene, som eventuelt kan justeres før neste års elevundersøkelse.

Spørsmålene ligger i tillegsbolk T32 – Skolebiblioteket

Bruker du skolebiblioteket?
Svaralternativ: Ikke i det hele tatt – En sjelden gang – 2 eller 3 ganger i måneden – Omtrent 1 gang i uken – Flere ganger i uken

Hva vil du at skolebiblioteket skal gjøre for deg? (Du kan merke av på flere)
–       Lære meg informasjonskompetanse (å finne og bruke relevant informasjon, kildekritikk og nettvett).
–       Lære meg å strukturere en innlevering / oppgave – med innholdsfortegnelse, bruk av sitater, referanser, litteraturliste.
–       Lære meg å bruke gode verktøy på datamaskinen – skriveprogram, excel, blogg.
–       Gi meg tips til tilleggslitteratur, både fag- og skjønnlitteratur, til bruk i skolen og i fritida.
–       Være et sted for å gjøre lekser / ha gruppearbeid
–       Være et fristed / et sted for avkobling i skolehverdagen.
–       Ha aviser, blader, magasiner.
–       Være et sted for utstilling (f.eks av elevarbeider), forfattermøter og diskusjoner, andre kulturopplevelser.

Vi håper at flest mulig skoler velger å inkludere spørsmålene i undersøkelsen.

Det vil gi en oversikt for hver enkelt skole over hva elevene forventer av skolebiblioteket og hvor ofte de bruker det i praksis. På regionalt og nasjonalt nivå vil vi kunne få en oversikt vi mangler i de øvrige statistikkene, nemlig hvor mange elever som faktisk bruker skolebiblioteket regelmessig, og også en pekepinn på hva elevene tenker at et skolebibliotek er.

Les mer om undersøkelsen generelt hos Utdanningsdirektoratet og om årets undersøkelse og spørsmål i dette dokumentet
skolebibliotek-plakat

 

//Mari Hopland

 

2 kommentarer om “Skolebibliotek inn i elevundersøkelsen

 1. Det virker som om det kan bli vanskelig å få ut nasjonale resultater rundt spørsmålene om skolebibliotek i elevundersøkelsen både i UDIRog PULS. Stemmer dette og har NBFSkole i tilfelle noen muligheter for å få et samlet resultat for landet, ev. fylkesvis

  1. Hei Liv Idun,
   NBF Skole ser på saken. Men ja – det vil være vanskelig å få regionale og nasjonale svar ut av denne undersøkelsen, siden spørsmålene er plassert i en tilleggsbolk som hver rektor kan velge å ta inn i undersøkelsen. I år blir det nærmest et prøveår, så samler fylkesbiblioteket i Trøndelag erfaringer og jobber videre med spørsmålene for neste års undersøkelse. Det er viktig at flest mulig gir tilbakemeldinger om hvordan spørsmålene er formulert og tatt i mot på sine skoler/områder. (Gjerne til NBF Skole, eller til fylkesbiblioteket i din region, til fylkesutdanningsavdelingene eller direkte til elevundersøkelsen/udir.

   Vi kommer tilbake med mer senere.

   (Og beklager sent svar. Direkte henvendelser kan gjerne gjøres direkte på epost kontaktnbfskole@gmail.com )

   //Mari Hopland

Det er stengt for kommentarer.