Løft skolebibliotekene!

Ja takk til en egen lov om skolebibliotek!

Denne uka står vi på stand i Arendalsuka sammen medForeningen !les, Norske Barne- og UngdomsbokforfattereNorsk Bibliotekforening, NBF Agder,  og Norsk Fagbibliotekforening.. Vi er der for å snakke om skolebibliotek med politikere og de som tar avgjørelser.

men det er vel greit nok for unger?

Det er avgjørende at alle elever lærer å lese, skrive og tenke selv. Et av de viktigste verktøyene skolene har til å jobbe med dette, er skolebibliotekene. Alle elever skal ha tilgang til et skolebibliotek, sier opplæringsloven. Allikevel vet vi at det varierer mye hva elevene faktisk opplever. Vi vil at alle elever skal ha tilgang til et godt skolebibliotek.

Et godt skolebibliotek er et  skolebibliotek som er satt i sammenheng med læreplaner og en skoleutviklingsplan som en distribuert læringsarena på tvers av fag.

Et godt skolebibliotek er en del av skolens pedagogiske planverk og har et tydelig oppdrag i skolen.

Et godt skolebibliotek er bemannet med kvalifisert personale og har ressurser til å oppnå disse målene. Skolebibliotekaren har satt av nok timer til å jobbe med skolebiblioteket på skolen og har gjerne både bibliotekfaglig og pedagogisk kompetanse. Skolebiblioteket har i økonomiske rammer som sikrer at elevene har tilgang til en god samling i egnede lokaler.

Hjelp oss å minne politikere, skoleeiere og skoleledere på at det er lurt å prioritere skolebibliotek. Og lurer de på hvorfor? Jo :

Gode skolebibliotek gir bedre lesere og mindre frafall.

Å satse på skolebibliotek er å satse på skole
Å satse på skolebibliotek er å satse på skole

Så sees vi kanskje på stand 109 i løpet av uka?

#løftskolebibliotekene

 

//Mari Hopland