Nordnorsk skolebibliotekseminar – en oppsummering

80 deltagere var samlet på Scandic Ishavshotel Tromsø for Nordnorsk skolebibliotekseminar 8.mars 2016.
Tirsdag 8.mars møttes 80 deltagere til Nordnorsk skolebibliotekseminar i Tromsø. Vi som arrangerte dagen var veldig fornøyd med påmeldingen, og hadde store forventninger til programmet.

Referat og presentasjoner

10.30 Velkommen ved Mari Hopland, leder NBF Skole.

10.30 – 10.40 Innledning ved Roar Sollied, Fylkesråd for utdanning i Troms. Sollied ønsket velkommen til Tromsø. Han la vekt på at bibliotekaren er viktig i en strategi for læring og at skolebiblioteket er sentralt i det nye læringssystemet. Han løftet skolebiblioteket fram som en viktig ressurs i utdanningen.

Iselin Nybø utfordrer skolebibliotekarene til å selge seg selv bedre.
Iselin Nybø utfordrer skolebibliotekarene til å selge seg selv bedre.

10.40 – 11.00 Framtidas skolebibliotek, Iselin Nybø, Stortingsrepresentant for Venstre og nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Iselin Nybø holdt et engasjert innlegg om skolebibliotekenes plass i skolen. Skolebibliotekene øker elevenes leseferdigheter, minsker frafallet i skolen og er en viktig integreringsarena. Det må dere få fram til politikerne, var det tydelige budskapet til Nybø.

Aud Tåga takker Hilde Brox for et lærerikt og inspirerende foredrag.
Aud Tåga takker Hilde Brox for et lærerikt og inspirerende foredrag.

11.00 – 11.50 Hvordan bruke Wikipedia i skolen for å styrke elevers digitale kompetanse? Hilde Brox, Universitetet i Tromsø.

Elever foretrekker fortsatt Wikipedia og bruker det til alt. Informasjonskompetanse og kildekritikk er avhengig av at vi forstår prinsippet bak Wikipedia. Hilde Brox holdt et spennende innlegg om hvordan man ved å ta Wikipedia i bruk i undervisningen, og lære elevene om å redigere og bidra med egne artikler, kan øke elevenes forståelse for teknologien som ligger bak. Ved å skrive selv lærer de seg å lese Wikipedia på en annen måte.

Se presentasjonen her: WP for skolebibliotekarer – Hilde Brox 8.3.2016

 

Sofia Malmberg forteller om å være skolebibliotekar og jobbe som medpedagog.
Sofia Malmberg forteller om å være skolebibliotekar og jobbe som medpedagog.

12.00 – 13.15 Bibliotekaren som medpedagog. Sofia Malmberg, forfatter og bibliotekar ved Adolf Fredriks Musikklasser, grunnskole i Stockholm.

Sofia Malmberg fortalte om hvordan hun har endret skolebiblioteket ved Adolf Fredriks Musikklasser fra å være et bokrom til å bli en integrert del av undervisningen. Hun understreket betydningen av at skolebibliotekarer ikke må være redde for å vise fram sin kompetanse. Vi er gode i kildekritikk og litteraturformidling og kan knytte dette til undervisningen i forskjellige fag. Biblioteket er en funskjon og ikke en plass. Vår kompetanse som bibliotekarer utgjør hva biblioteket er. «Våga ta plats!»

Se presentasjonen her: Skolbiblioteket som funktion Sofia Malmberg 8.3.2016

 

Annike Selmer og Randi Lundvall viste IFLAs retningslinjer for skolebibliotekar og fortalte om sitt arbeid med å oversette retningslinjene.
Annike Selmer og Randi Lundvall viste IFLAs retningslinjer for skolebibliotekar og fortalte om sitt arbeid med å oversette retningslinjene.

14.00 – 14.20 IFLAs retningslinjer for skolebibliotek, 2. utg. Randi Lundvall og Annike Selmer, IFLA.

Hva kan og bør et skolebibliotek være? Selmer og Lundvall fortalte om IFLAS retningslinjer for skolebibliotek og hvordan vi kan bruke dem for å finne status for vår egen situasjon og formidle dette videre til politikere og skoleledere.

Les retningslinjene på engelsk og svensk, mens vi venter på den norske oversettelsen som ble lovet til St.Hans.

Se presentasjonen her: IFLAs retningslinjer for skolebibliotekTromso 8.3.16

 

Kari Brenden-Bech inspirerte oss til å formidle litteratur også digitalt - da når vi fler.
Kari Brenden-Bech inspirerte oss til å formidle litteratur også digitalt – da når vi ut til flere.

14.20 – 15.05 Digital formidling. Kari Brenden-Bech, Senja videregående skole.

Hvem formidler man til? Hva kan formidles? Kari Brenden-Bech har to inspirerende blogger som er blant de mest leste bokblogger i landet. Temabank og Bibliotekbloggen. Brenden-Bech kom med mange nyttige og konkrete tips til aktiviteter i biblioteket, og hvordan hun formidler det som skjer. Elevene synes det er stas å bli sett og hun har positive erfaringer med for eksempel å integrere elevtekster på Bibliotekbloggen.

Se presentasjonen her: Digital formidling – Kari Brenden-Bech 8.3.16

Lars Figenschou engasjerte oss i debatt om hvor mye - eller lite - studentene forstår av informasjon på nett.
Lars Figenschou engasjerte oss i debatt om hvor mye – eller lite – studentene forstår av informasjon på nett, og hvordan biblioteket kan lære dem å bruke informasjonen bedre.

15.15 – 16.00 Hvorfor er det så mange som går i plagiatfella – og som tydeligvis sliter med informasjonskompetanse og læring? Lars Figenschou, Universitetsbiblioteket i Tromsø.

Universitetet erfarer at det er et misforhold mellom de forventinger og krav som stilles til studentene og ferdighetene hos disse ungdommene. De er gode til å bruke sosiale medier og flinke til å søke i google, men mangler grunnleggende informasjonskompetanse, hevdet Figenschou. Som et svar på dette behovet har Universitetsbiblioteket i Tromsø laget en MOOC,  iKomp, som nå er obligatorisk for studenter ved UiT.

Se hva studentene skal lære om informasjonskompetanse, og ta kurset selv – iKomp.

Se presentasjonen her: Lars Figenschou Hvorfor går så mange i plagiatfella – 8.3.16